Nyt fra arbejdsholdene
Oktober 2011

Høng

Sidens sidst har arbejdet koncentreret sig om sporarbejdet i vognhallen, hvor der ofte er blevet arbejdet til langt ud på aftenen. Somme tider har sporsjakket næsten måtte føle sig frem.
Spor 3 er lagt færdigt og der nedstøbt 2 H-bjælker som sporstopper i spor 2.
Så manglede "kun" ballasten, men det tager en rum tid at kører 180 m3 grus ind i hallen.
Da ingen havde lyst til at kører alt dette ind med en trillebør, læssede Ådsel 2 gruset på ladet af trolje Mt 226, hvorfra det så blev grabbet af på rette sted.
Arbejdet med at kører ballast ind er dog blevet noget lettere efter VSVT i begyndelsen af oktober overtog 2 ballastvogne fra Regionstog.
Sporarbejdet nærmer sig nu sin afslutning, så alle 3 spor i vognhallen kan tages i brug. 
Ved kørslen 16. august blev det konstateret at nogle overhederelementer i K 564 var utætte. Det blev hurtigt besluttet at begynde arbejdet med at fremstille nye overhederelemeter. For at lette arbejdet, blev der først fremstillet en række skabeloner til svejsearbejdet.
Arbejdet med fremstillingen af elementerne er nu godt i gang, så de værst medtaget elementer bliver skiftet inden kørslerne i efterårsferien. 
Cxm 4508 har arbejdet næsten stået stille mens arbejdsholdet har lavet sporarbejde i vognhallen, men der arbejdes dog med slibning og maling inde i vognen. 

På OHJ 24 arbejdes fortsat med delene til køleanlægget så det kan monteres igen.
Der arbejdes også med ombygning af batterireolerne samt udskiftning af brandskadede ledninger i førerrummene. 

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes med skrabning og tilpasning af hovedlejerne til akslerne, som er det sidste der mangler for at undervognen kan sættes på hjulene igen. 
Arbejdet med driv-og kobbelstængerne hvor diverse bolte og bøsninger er blevet repareret er også ved at være færdigt. 
Læs mere og se billeder på www.ohj38.dk