Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2011

Høng

Der er hovedsagligt arbejdet på at blive klar til driftssæsonen, dvs. klargøring af vognene, grenklipning på Gørlevbanen og græsklipning i Gørlev. 

Sporkassen til spor 3 gravet ud med VGJ Sm 6 og VNJ M2 i spor 2
Sporkassen til spor 3 gravet ud.
​​​VGJ Sm 6 og VNJ M2 i spor 2

Arbejdsholdet har også arbejdet med at sorterer reservedele og lægge på plads efterhånden som tingene ankom fra Skælskør. 
Bunden i kulgården, som ligger ved vognhallens sporområdet i Høng, er blevet udvidet med flere jernplader så der ikke kommer grus og sten med når der læsses kul. 
I vognhallen er sporkassen til spor 3 blevet gravet ud så sporlægningen kan begynde. 
Skovtursarealet ved perronen i Gørlev er blevet udvidet med flere borde-bænkesæt og har fået flisebelægning. Det er den lokale betonvarerfabrik, "Hugo`s betonvarer", som har udført belægningen som "levende" udstilling.
I OHJ 24 arbejdes fortsat med udskiftning af brandskadede ledninger i lofterne over førerrummene.
Nettet over køleblæserne i taget er blevet lagt på plads.

Skovtursarealet i Gørlev
Skovtursarealet i Gørlev

Skælskør

Skælskørholdet har, støttet af Høng-holdet, ydet en kæmpe indsats for at få tømt og ryddet området inden fristen 1/7. Fraflytningen er godkendt af udlejeren. 
Køretøjerne er flyttet til Høng og Gørlev, reservedelene er flyttet til Høng.
Blandt de køretøjer som er flyttet til Høng er Y-toget (VL Ym 60 - Ys 260/ SB Ym 4 - Ys 2), Triangelvognene VNJ M2 og HTJ M12 samt skinnebussen VGJ Sm 6. 
En del effekter er afhændet til anden side, noget er kasseret og alligevel fyldte reservedelslageret, som var opmagasineret i pakhuset, 5 containere.
En æra med veterantog i Skælskør er dermed definitivt slut. 

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdet med fremstilling af den anden vandkasse er 3/4 færdigt. 
Reparationen af cylinderbeklædningen er færdigt og arbejdet med reparation af kedelbeklædningen er godt i gang. 
Omfanget af reparationen af boltforbindelserne i kobbelstængerne er større end først antaget, så dette arbejde er stadig i gang. 
Se mere på www.ohj38.dk