Nyt fra arbejdsholdene
September 2010

Høng

Der arbejdes i øjeblikket med at finde beklædningsbrædder til Cxm 4508. Vindueskarmene til vognen er blevet renset og malet, så de er klar til montering. 
K564 er der foretaget almindelig vedligeholdelse samt et par specielle opgaver: Injektoren i førersiden har gennem noget tid været utæt ved spildventilen. Det blev tilskrevet en dårlig pakning men viste sig at være en revne i godset. Denne er nu blevet sølvloddet. Risten drillede først på sæsonen hvor nogle af stængerne slog krøller. En grundig gennemgang viste at nogle af de nyligt tildannede ristestængerne var for lange, så der ikke var plads til dem når de blev varme. Alle stænger blev gennemgået og nogle stykker blev kortet af. Siden har der ikke været problemer. 
I Cu 4160 er togførerkupeen ved at blive "moderniseret", så den bliver mere personalevenlig. 
 

 


Peder arbejder med taget på
OHJ 24

 


Midtersektionen af taget
monteret i lokomotivet

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. De nye kuglelejer er hjemkommet, så inden længe begynder arbejdet med at samle de første motorer igen. 
Inde i vognkassen er arbejdet med afrensning af beskadiget maling og afvaskning af sod næsten færdig. I motorrum 2 er taget grundmalet indvendigt. 
Midtersektionen af taget er, efter reparationen af diverse rustskader, blevet grundmalet både udvendigt og indvendigt. Derefter er taget sat på plads på lokomotivet. Der arbejdes nu med den endelige montage af taget.

Baneafdelingen


Kranen monteret på Unimoggen

...har haft stor glæde af Unimogen. Siden sidst er den blevet udstyret med en lastbilkran fra en anden Unimog. Kranen er blevet sponseret af Støtteforeningen for Vestsjællands. Den oprindelige kran var fjernet inden VSVT overtog Unimogen. 

 


Perronforlængelsen i Gørlev

I Gørlev er arbejdet forlængelsen af perronen færdigt. Perronen er nu alt 100 meter lang. Der mangler nu kun at blive sået græs 

I Gørlev arbejdes fortsat med renovering af 2 ballastvogne, litra Th, som er kommet fra Skælskør. 
Beskæftigelsesafdelingen fra Kalundborg er stadig i gang med træfældning langs Høng - Gørlev strækningen. Mandskabsstyrken er vekslende, i øjeblikket er der 2 mand i gang. 

I Skælskør arbejdes fortrinsvis med oprydning og sortering af de mange oplagrede dele. 

OHJ38 i Kalundborg

OHJ 38 koncentrer arbejdet sig om bundrammen på kedlen, sidevandkasserne og aksellejerne. På www.ohj38.dk er der kommet nye billeder og en statusrapport