Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2009

Høng

19. maj 2009

Cu 4130 er arbejdet med samtalekøkkenet færdigt, og det fungerer efter hensigten.

Cu 4160 er lofterne blevet malet i hele vognen. Nu arbejdes der på at male væggene i sidegangen og en enkelt kupe. Alle kupe-dørene har været afmonteret og glideskinner mm er blevet ordnet. Kupe-dørene kan nu åbnes og lukkes uden magtanvendelse.

Alle driftsvognene har gennemgået det årlige syn uden bemærkninger.

På Cy 4640 er taget blevet utæt. Dette skyldes en lang flænge i tagpappet. Vognen skal repareres inden sæsonen starter for alvor i juli måned.

Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af lister mm.

På K 564 er tenderhanerne og kedlens bundhane blevet renoveret som et led i den løbende vedligeholdelse. Der er også tilpasset og ilagt en del nye ristestænger. Lokomotivet har også gennemgået årligt syn.

Baneafdelingen

Gørlev arbejdes ihærdigt på at etablerer en 100 m lang perron, på det sted vi normalt holder med veterantoget. Perronen, som ligger ca. 250 m syd for stationsbygningen, består at en række skinnestykker som er gravet/slået ned i jorden med sveller i mellem som forkant. Bag forkanten er foreløbigt lagt 20 lastbil-læst fyld, som er rettet til med baneafdelingens nyerhvervede Volvo BM gravemaskine.

Perron tager form
Perron tager form

Placeringen af perronen er valgt, så det er muligt at omløbe maskinen uden at skulle flytte vognene i den forbindelse. Når toget holder ved perronen ved stationsbygningen, kan der ikke løbes omkring pga. sporskifternes placering.


Gravemaskinen i Gørlev
i baggrunden ses banen mod
Værslev
som nu er cykeklsti

 

OHJ 38 i Kalundborg

Reparationen af førerhuset er færdigt og førerhuset er taget ind til maling. 
Arbejdsholdet er begyndt at fremstille et instrumentpanel med gummiophæng, så instrumenterne i førerhuset ikke vibrerer så voldsomt under kørslen. 
Alle akselkasser er i øjeblikket prøvemonteret i akselportene så de sidste opmålinger kan foretages. Til det formål er der udtænkt og fremstillet et måleværktøj. 
Alle smørepuder helt færdige. 
Arbejdet med at fremstille nye bøsninger til boltforbindelserne i fjederophæng mm er færdigt. Nu skal bøsningerne koges i olie; så bliver de nærmest selvsmørende 

Se billeder og mere omtale på www.ohj38.dk

Gravemaskinen

Gravemaskinen og Skinnekost 1 har været udsat for hærværk i Gørlev, hvor gerningsmændene har smadret næsten alle ruderne i køretøjerne. Det er smadder ærgerligt at tingene skal ødelægges hele tiden og det koster en masse unødigt arbejde