Nyt fra arbejdsholdene
April 2009

Høng


Køkkenet i Cu 4130

I Cu 4130 er arbejdet med samtalekøkkenet næsten færdigt. Der mangler kun lågerne foran det isolerede "kasseskab" under disken samt nogle lister. 

I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af lister mm og i Cu 4160 arbejdes med afrensning af løstsiddende maling fra loftet. 

Alle vognene er ved at blive grundigt gennemgået i forbindelse med det årlige syn, som skal være klaret senest 10. maj. 

 


Mt 226 i Gørlev 14. april 2009

Mt 226 blev prøvekørt lørdag 22/3 sammen med den tilsynsførende og godkendt. I forbindelse med prøvekørslen, blev kranen prøvebelastet af det eksterne kranfirma der tidligere har inspiceret kranens dele. Som prøvebelastning blev anvendt en betonklods på 1500 kg som kranfirmaet havde med.
Inden prøvekørslen, var troljens førerhus blevet malet i en flot gul farve. Folkeviddet har dog straks omdøbt troljen til Ht 226, da farven minder meget om "bus-gul". 
Efter prøvekørslen er der blevet arbejdet med at gøre sandingsanlægget færdigt. Der er bl.a. fremstillet helt nye sandkasser og sandingsrør, da de gamle dele var slemt ramt af stål-orm. 
Troljen er nu helt færdigt og klar til brug.

 


K 564 i værkstedet

 


Leo afmonterer tenderhane på
K 564

K564 skal der skiftes en enkelt knækket støttebolt i kedlen. Støttebolte sidder øverst i dørpladen, så en del af kedelbeklædningen i førerhuset samt fyrlågen er blevet afmonteret, så der er til at komme til. 
Endvidere arbejdes der med en del andre opgaver bl.a. bliver tenderhaner adskilt og ordnet da disse har været svære at dreje fra førerpladsen. 

OHJ 38 i Kalundborg

Her arbejdes fortsat med reparation af førerhusets øverste del. Det hele bliver nålehamret, så det gamle maling kommer af. Herefter skal der svejses en masse huller til, som har været lukket med "tyggegummi".

I akselportene mangler kun den sidste af de faste parter. Så skal akselkasserne prøvemonteres, så de sidste opmålinger kan foretages. For at lette dette arbejde, er der fremstillet nogle løfteværktøjer til akselkasserne. 

Arbejdet med at fremstille nye bøsninger til boltforbindelserne i fjederophæng og lign er kommet godt igang. 

Cylinderdækslerne er blevet sandblæst og koldgalvaniseret. 

Se billeder på www.ohj38.dk.