Nyt fra arbejdsholdene
September 2008

Høng

I den forløbne måned er kræfterne hovedsagligt brugt på at få driftssæsonens sidste tog afviklet samt kørt en del særtog. På værkstedet er tiden mest brugt på driftsvedligeholdelse af K 564, f.eks. udvask, slibning af ventiler mm.
Skinnekost 1 blev sat drift efter reparation af bagakslen, men glæden var kort. Ophænget til det ene forhjul knækkede under en sporsætning med nye reparationer til følge.
Sk 1 er dog i drift igen.
Sk 1 har fået selskab af Følgevogn 1, som er fremstillet hjemme hos en af veterantogets gode venner. Vognen er konstrueret i samarbejdet med værkstedet i Høng og er udstyret med nedfældelige sider og påløbsbremse. Vognen har allerede gjort god fyldest ved oprydning i grøfterne langs Gørlev-sporet.
Rangertraktor 2 er taget ind på værkstedet. Traktoren bliver skilt på midten, derefter bliver motoren skilt ad og der skal fremstilles er nyt førerhus. Broderparten af det gamle førerhus er ramt af "stålorm" Bygningerne og installationer kræver også sit; afløbet fra toilettet har været gravet fri og ordnet så der igen er træk i afløbet.

 


Rt2 på værkstedet

 


Baneafdelingen rykker ud med
Sk1 og Fv1

 

OHJ 24

OHJ 24 er blevet flyttet til sporarealet ved remisen i Høng, så arbejdsholdet har bedre betingelser med adgang til værksted, strøm, opholdslokaler mm.
De gamle akkumulatorer er taget ud af lokomotivet. Der vil i stedet blive sat nye lastbilbatterier ind.
De næste opgaver er at flytte dele ud af lokomotivet og lægge dem på midlertidigt lager i remisen samt opsætning af mere arbejdslys.
Der er valgt en ny projektleder: Per Andersen.

Baneafdelingen

Sk 1 er jævnligt i brug for at holde ukrudtet nede på Gørlevsporet. Senest har den været brugt sammen med Fv 1 til oprydning langs banen.
På broen over Bøstrup Å er opsat nyt hegn, efter vandaler havde sparket det gamle i åen.
 

OHJ 38 i Kalundborg

Reparationen af tæringer i røgkammeret er næsten færdig.
Førerhussiderne er færdige. De skal nu sandblæses og males.
I øjeblikket arbejdes med fremstilling af smørerpuder til hjullejerne og med fremstilling af låg til oliebeholderne på hjullejerne.
En sponsor er ved at fremstille nye krydshovedsko til det ene krydshoved. De gamle sko kan genanvendes i den anden side.

Der er nye billeder på www.ohj38.dk.