Nyt fra arbejdsholdene

Søg på alle de ord, der skrives.

2019

juli 2019

Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2019

Høng

Arbejdet med at nyt tag på personvognen SNNB Mp1 har ligget stille en del af foråret og sommeren, men de nye spær er blevet monteret. 

Skinner og sporskifter foran vognhallen i Høng er i løbet af foråret omlagt. Et stort arbejde, men nu kan lokomotiverne køre ind på to af sporene i hallen.

 

2017

juli 2017

Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2017

Høng

Materiellet til veterantoget 2017

Alt materiel er efterset og klargjort til sommerens trafik. Personvognen Cy 4640 er blevet malet, og CU 4011 er efter graffiti-hærværk - også delvist malet. DSB K 564 har i maj og juni været udlånt til Nordsjællands Veterantog 

Kiosk-container I løbet af foråret er en ældre con-tainer blev indrettet som kiosk, og den er i slutningen af juni flyttet til Gørlev. 


I velfærdshuset gør personalet
klar til dagens kørsler

Velfærdshuset

I løbet af sommeren vil velfærds-huset få en udvendig istandsættelse, bl.a. med maling. 

Nyt materiel

Der arbejdes fortsat på istandsæt-telse af personvognen Cxm 4508 samt klargøring af skinnebussen VGJ Sm 6 til maling m.m. 

Sporet Høng-Gørlev

Beskæringen af buske og træer har været i gang hele vinteren og foråret.


Motortoget holder ved 
læssekranen på Gørlev station

Der er også brugt en del timer på at at rense grøfter og vandløb, så banen ikke skyller væk med de vandmæng-der, oftere og oftere varsles om. 
I slutningen af juni har Vestsjællands Veterantog i forbindelse med aftale mellem Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier af 26. aug. 2016 om at fremme veterantogs-kørslen i Danmark fået bevilget ca. 1 mio. kr. til opretholdelse af veteran-togskørsel Høng-Gørlev. Pengene skal bruges til udskiftning af sporet mellem Strandvejen og Tranevej i Høng. 

Gørlev station

På Gørlev station er der i december opsat vandkran og læssekran samt meldeklokke, og picnicområdet er blevet overdækket. Og der arbejdes videre med at skabe en "rigtigt" stationsmiljø i Gørlev. 

OHJ 38

 


Arbejdsholdet, der har istandsat OHJ 38

 


De mange dele på førerpladsen
på OHJ 38 er under montering
i februar 2017

Efter at OHJ 38 kom til Høng i juli 2016, har arbejdsholdet fra Asnæsværket kørt til Høng og arbejdet ihærdigt med at færdiggøre istandsættelsen af lokomotivet. 

Den 8. maj blev OHJ 38 opfyret, og da der var tryk på kedlen, blev diverse rørforbindelser bl.a. til trykluftpumpe, fløjte, manometre m.m. blæst rene for møg. 

Der mangler endnu lidt montage-arbejde og pt. er lokomotivet anbragt i stenremisen, hvor der er grav. Her efterses undervognen og fjedrene justeres. Herefter skal lokomotivet ud på et par prøvekørsler. 

OHJ 38 kan formentlig endeligt godkendes og indsættes i driften i august/september 2017! 

2015

februar 2015

Nyt fra arbejdsholdene
Februar 2015

Høng

Stenremisen og Vognhallen I Høng

Vi har fået tømt de 3 stk 20 fods container og de er fjernet fra grunden ved vognhallen, der er også blevet kørt en masse jern til skrot her var der også en masse ude ved stenremisen som er fjernet. 
Ud over det, har vi fået ryddet op foran vognhallen. Vi er også nået et godt stykke igennem stenbunkerne langs vognhallen, der også blevet sat reoler op til ting der kan holde til at stå ude. 

 

Velfærdshuset

Har vi fået langt SF sten foran huset, så vi ikke slæber mudder ind i huset. 

 

VNJ M2

Har fået monteret ny køler, som blev lavet på 5 dage af Kølerfabrikken FIX i Holbæk, vi har også fået styr på vandpumpen, her der blevet monteret en elektrisk pumpe. 
Vi har også skiftet toppakningen da den gamle var blevet ødelagt grundet vores problemer med køleren. 

 

DSB K564

Har kørt en god sæson uden de store problemer, der har været et par små ting men de kunne rettes imellem køredagene. 
Den klarede også "Rundt om husene" uden vi skulle havde den store værktøjskasse med. 
Der opstået lidt småting som vi er i gang med at lave inden hun skal ud og køre sæson start og særtog.

Gørlev station

Her er blevet rykket rundt på vogne og de vogne som vi har fået lov til at skille os af med, er nu blevet sat samlet så vi ikke skal rangerer rundt når de væk. 
Vi har også fået lagt skærver i sporskiftet ved selve stationsbygningen, de store lygtepæle som lå langs hegnet er blevet hentet til Høng, hvor der er planer om at de skal stilles ude ved stenremisen. 

Strækningen Høng-Gørlev

Trafikstyrelsen har været på tilsyn. Der var lige nogle småting der skulle rettes; dette arbejde er næsten færdigt. 
Beskæringen af buske og træer har været i gang hele sommeren og her i efteråret. 
Her i vintermånederne har der været brugt tid på at rense grøfter og vandløb, så banen ikke skyller væk med de vandmængder der for tiden kommer.

OHJ 38 i Kalundborg


Dennis skifter overhederpakning
på K564

Kedelrørene er blevet valset i og arbejdet med ombertlingen er i gang.
Følg renoveringen af OHJ38
www.ohj38.dk 

OHJ 24


OHJ 24 under indkørsel til
Gørlev under prøvedriften

Vi er nået rigtig langt med diesel 24, så langt at vi i starten af januar var ude og prøvekøre med belastning på Gørlev-banen. Det gav tilfredsstillende resultater. 
Vognkassen er nu løftet af boggierne som skal revideres. 

2014

januar 2014

Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2014

Høng


VNJ M2
Den gamle finer er fjernet så man kan se
egetræsskelettet og efter 88 år er det stadig som om
det var leveret i går.
Selv jernbeslaget er ikke rustent, men stadig blank.

VNJ M2

Efter juletogene, begyndte arbejdsholdet, bestående af Peter E. Jørgensen, og hans søn, Andreas, at skille førerrummet ad, da det efter 88 år trængte til en renovering. Det ødelagte finer bliver udskiftet og resten slebet af og lakeret forfra. 
 

LNJ M4

Der er ikke sket noget på M4, da tiden går med M2. 
Vognhal
Der er blevet lagt sten i den ene side af hallen og lavet borde så man kan arbejde uden at skulle ud i stenremisen. 
 

DSB K564

Den nye tender er malet og klar til at blive sat på. 
 

OHJ 24

OHJ 24 blev i slutningen af 2013 startet op igen efter branden i 2005, motorerne har ikke taget skade og nu skal resten samles så lokomotivet kan indgå i drift. 
 

CXM 4508

CXM 4508 har fået monteret ny pufferplanke i den ene der mangler. 

 


VNJ M2
Bagvæggen er slebet ned så den kan blive lys igen.

 

februar 2014

Nyt fra arbejdsholdene
Februar 2014

Høng

VNJ M2:


Den nye tenderkasse til K 564

Arbejdet er fortsat med restaurering af førerrummet. Alle vindueslister, værktøjsskab, pæreskab og sorterings reol er blevet slebet ned og lakeret.
I selve vognen er det dårlige finer skiftet og resten slebet ned. 

K564:

De store kedelrør er taget ud, nu mangler kun de små.
Den nye tender er kommet hjem fra maler og er nu ved at blive sat på undervognen igen. 

 

 


Rørene er taget ud.
Bag ved ses MO 1848, der er klar
til at komme tilbage til Bramming,
hvor den hører til.

 

 

Baneafdelingen

Gørlev-banen:

Der er blevet renset grøfter med foreningens unimog. 

 

OHJ 38 i Kalundborg

Følg renoveringen af OHJ38
www.ohj38.dk

Baneafdelingen

Gørlev-banen:

Der er blevet renset grøfter med foreningens unimog. 

OHJ 38 i Kalundborg

Følg renoveringen af OHJ38
www.ohj38.dk

marts 2014

Nyt fra arbejdsholdene
Marts 2014

Høng

VNJ M2:

Efter mange timers slibearbejde er vi nu begyndt at lakere fineret. VNJ M2

Vi har også fået lakeret alle vindueslister 2 gange, så de er klar til at blive sat på. 

april 2014

Nyt fra arbejdsholdene
April 2014

Høng

VNJ M2:

Alle lister er ny slebet ned og lakeret, så de er klar til at blive sat tilbage hvor de kom fra. Skruerne dertil er pudset op, samt lakeret.
Langt de fleste jerndele er blevet sleben ind til jernet og malet på ny i den kopper brune farve de nu engang skal have. Vi er også godt i gang med at lakere fineren til sidebeklædningen. 

DSB K564:

De sidste kedelrør er blevet taget ud, samt er kedlen blevet tømt og renset så den er klar til syn. Tenderen nærmer sig snart færdiggørelsen, der mangler "kun" at blive sat de sidste små nips på den. 

LNJ M4:

Pladen over kakkelovnen er blevet slebet ned og malet op på ny. 

Rystevogne:

Foråret er for alvor begyndt og det samme er malingen af vores materiel også. 

Baneafdelingen

Gørlev-banen:

Der er blevet renset grøfter og fjernet bevoksning på nogle steder af banen 

 

Containere fra Skælskør:

Den første container er blevet tømt, lige nu ryddes der op og gøres klar til den næste i rækken    

OHJ 38 i Kalundborg

 

OHJ 38 i Kalundborg

Følg renoveringen af OHJ38
www.ohj38.dk 

OHJ 24

Arbejdet fortsætter med at bringe OHJ 24 i drift efter branden i 2005.

maj 2014

Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2014

Høng

Høng

VNJ M2:

M2 er blevet færdig samlet samt prøvekørt, så den er klar til at køre sommerens tog sammen med LNJ M4. Køreplanen kan ses under køreplaner.

LNJ M4:

M4 er blevet klargjort til sommerens tog. 

DSB K564:

De nye rør er blevet udglødet og sat i, de venter du på at blive valset.
Tenderen nærmer sig færdiggørelsen, som Jens, manden der laver den, siger "Der mangler kun det sidste" 

DSB CU 4160:

CU4160 er blevet malet udvendig 

DSB CU 4130:

CU4130 er blevet malet udvendig 

DSB Eh 6762:

Eh 6762 er ved at blive malet, da det er den af vognene der trængte mest. 

VSVT Trolje 108:

Selvstarteren er blevet skiftet, da den gamle havde kværnet tandhjulet.     

Gørlev station

Gørlev station

Bordene er blevet malet så de er klar til den kommende sæson.
Der er også blevet fældet en del træer på Gørlevbanen.

OHJ 38 i Kalundborg

Følg renoveringen af OHJ38
www.ohj38.dk

juni 2014

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2014

Høng

Høng

VNJ M2:

M2 er blevet færdig samlet samt prøvekørt, så den er klar til at køre sommerens tog sammen med LNJ M4. Køreplanen kan ses under køreplaner.

VNJ M2 kører i øjeblikket sommerens tog. "Bag kulissen" arbejdes der på at få renoveret en vandpumpe. 

 

LNJ M4

M4 har fået renset tomgangskifteren for olie. 

 

DSB K564

K564 mangler kun at få samlet det sidste, samt et syn før vi igen kan opleve den foran vores tog. 

 

DSB Eh 6762

Vognen er pt. Taget ud af stammen, da malerarbejdet har vist sig at være mere omfattende end først antaget. 

 

VGJ Sm6

Der arbejdes i øjeblikket i de små på Sm6, når ikke Trianglerne driller. 

OHJ 38 i Kalundborg

Følg renoveringen af OHJ38
www.ohj38.dk

2013

april 2013

Nyt fra arbejdsholdene
April 2013

Høng

I dag ( d. 1-4-2013) blev VNJ M2 startet og kigget på, senere på dagen fik vi trukket M4 igang og den er nu ved at være klar til en prøvetur senere.
Til sidst blev VGJ Sm 6 startet,
tjek evt. Youtube for video.
Optaget af Andreas Jørgensen.

Du kan gå ind på Facebook og finde Vestsjællands Veterantog der, og følge med på mange ting.

2012

april 2012

Nyt fra arbejdsholdene
April 2012

Høng

Under vores juletogskørselen blev
vi opmærksom på at det ene leje
på forløberen blev meget varmt.
Vi har nu løftet lokomotivet og er
ved at støbe et nyt leje til
erstatning for det defekte.
 

 

maj 2012

Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2012

K 564

Under julekørslerne ved Kalundborg brændte et af aksellejerne på forløberen af. Det var derfor nødvendigt at løfte lokomotivet for at få repareret lejet.

Heldigvis kunne arbejdet foregå i vognhallens spor 2, så det ikke var nødvendigt at arbejde under åben himmel som tidligere.

I første omgang så det ud til at vi kunne nøjes med kun at løfte maskinen i forenden og så få forløbertrucken ud. Tenderen blev afmonteret og snenæser, banerømmer og andre dele som sad i vejen blev afmonteret og forsøget blev gjort. Desværre kunne dette ikke lade sig gøre, så der skulle helt andre metoder i brug.

Med fra Skælskør var kommet et sæt elektriske løftebukke, som kunne klare løftet. Der skulle dog først fremstilles en kontrolpult til styring af løftebukkene. Der blev også opsat lys over arbejdsstedet, så man ikke skulle føle sig frem under arbejdet.Mens dette stod på, afmonterede resten af arbejdsholdet diverse dele fra lokomotivet som forberedelse til løftearbejdet; drivstænger og styring, samt bremsetræk. 

De sidste forberedelser bestod i at få løftebukkene rigtigt placeret og prøvekørt. Alt forløb vel og nu manglede kun at køre løftebukkene ned i udgangsposition. Under denne manøvre kørte den ene løftebuk helt i bund med det resultat at det ene "lille" tandhjul mistede alle tænderne. Tandhjul af denne kaliber er ikke lagervare hverken i en jernbaneklub eller hos tandhjulsfabrikker, så et nyt skulle specialfremstilles inden selve løfteoperationen kunne gå i gang.

Efter en lille måneds tid var et nyt tandhjul ankommet og løftebukken samlet igen.

Selve løftet af lokomotivet gik uden problemer og forløber-trucken kom ud og blev skilt ad.

Det blev samtidigt beslutte at udføre undervognsrevision på lokomotivet når nu det hele var skilt ad alligevel.

Det afbrændte leje til forløberen blev støbt om og bearbejdet. De andre forløber-lejer blev kontrolleret og der blev fremstillet nye smørepuder, smørevæger og støvtætninger til alle forløberens lejer.

Bærefjedre, stillekiler mm til hovedlejerne viste sig at være i fin form. Selve bærelejerne havde udviklet lidt "skæg" som blev filet af og smørerillerne blev fræset op. Smørepuderne til hovedlejerne var også meget fine, men der skulle fremstilles nye smørevæger.

Selve arbejdet med at sætte lokomotivet på hjul og samle det færdigt gik uden problemer, men første køredag nærmede sig med stormskridt. Nogle medlemmer af arbejdsholdet "tog overarbejde" og lokomotivet blev klar igen, endda flere timer før afgang.

OHJ 24

I OHJ 24 er de nye reoler til batterier færdige.
Der arbejdes med at montere de forskellige dele til kølevandssystemet

Baneafdelingen

Bjerge Strand camping har doneret deres tidligere fjernsynsstue til Vestsjællands Veterantog, så baneafdelingen har flyttet rundt på lagercontainerne ved vognhallen og ryddet op på området for at få plads til den "nye" pavillon. Når den er opstillet, vil der være et klubhus på ca 50 m2.

OHJ 38 i Kalundborg

Lokomotivet er sat på hjulene og arbejdet med at montere bremsetøj er godt i gang.
De nye vandkasser er færdige og skal nu sendes til sandblæsning og overfladebehandling.
Læs mere og se billeder på
www.ohj38.dk 

juni 2012

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2012

K 564

Kørslerne i Odsherred i maj gik rigtigt fint i forhold til den netop gennemførte undervognsrevision.
Til gengæld var det tydeligt at der var utætheder ved overhederelementerne.
Det gammelkendte problem med afbrændte ristestænger dukkede også op igen, så der var arbejde til arbejdsholdet igen.
Inden lokomotivet blev sat i drift i 2006 blev de gamle overhederelementer repareret, så vi viste godt at vi inden for en overskuelig fremtid skulle fremstille helt nye elementer. Arbejdet var da også begyndt; rørene var kortet af og bukket i facon, skabeloner fremstillet osv. Men da problemet nu var akut, gik svejsearbejdet og fremstillingen af samleklodser i gang. Da delene var klar, blev de TIG-svejset sammen.
Selvom TIG-svejsning er en "hurtig" proces, var der mange samlinger at svejse. En lørdag kom et par erfarne svejsere til hjælp, så arbejdet kom godt videre.
Efter færdiggørelsen af elementerne blev disse monteret og arbejdet med at redde ristestængerne gik i gang.
Som altid tager tingene længere tid end forventet, så igen måtte der ekstraarbejde til for at blive klar til næste køredag. Det lykkedes dog endnu engang at blive klar i tide.

Alle køretøjerne har gennemgået årligt syn

VNJ M2

Kølevandspumpe på Triangel-vognen VNJ M2 har været utæt. For at få repareret dette måtte bl.a. køleren afmonteres.
Da vandpumpen var færdig, blev det konstateret at et par ventiler er brændt af, så der er stadig arbejde på M2 inden den er klar igen.

Baneafdelingen

Baneafdelingen har prøveopstillet den nye pavillon på arealet ved vognhallen. Når der forligger byggetilladelse, vil den blive permanent opstillet. Så er der pludselig god plads til andre klubaktiviteter, f.eks. sikkerhedsundervisning.
Baneafdelingen har også fået tid til grenklipning og slåning af ukrudt ved Gørlev-sporet.

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes med montering af kobbelstænger, glidere osv.
Samtidigt er forberedelserne til nittearbejdet på kedlen gået i gang.
www.ohj38.dk 
 

november 2012

Nyt fra arbejdsholdene
November 2012

OHJ 38


K654 er løftet før lejereparation 

Gørlevsporet renses

OHJ38 får monteret div. stænger

K564 får repareret lejer
 
HJ38 har fået monteret hjulene

Læs mere og se billeder på
www.ohj38.dk 

2011

januar 2011

Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2011

Høng


"Ådslet 2"

Siden sidst har arbejdsholdet bl.a. arbejdet med småreparationer på materiellet efter julekørslerne ved Kalundborg midt i december. Materiellet skulle også gøres klar til DJK`s jubilæumsudflugt 15. januar og et særtog 16. januar. Der blev bl.a. vasket kedel ud på K 564. 
Skælskør-banens lejemål af området i Skælskør er blevet sagt op af udlejer, så der forestår et stort arbejde med at rydde området. Arbejdsholdet og baneafdelingen har derfor været i Skælskør en del gange, for at hjælpe til ved flytningen. Der er et stort lager af reservedele og spormateriel som skal flyttes fra Skælskør. 
I Skælskør har arbejdsholdet bl.a. hentet beklædningsbrædder som kan bruges til Cxm 4508. Vognen har pt. ingen beklædning, så der skal bruges en hel "vognfuld". 
Gravemaskinen "Ådslet" er blevet udrangeret efter den skade gearkassen led tilbage i oktober 2010. Til erstatning er indkøbt "Ådslet 2" som leveres snarest. Den "nye" gravemaskine er samme model (Volvo BM) og stand som den "afdøde".

OHJ 38 i Kalundborg


Carsten svejser vandkassen

Arbejdet med de nye vand kasser skrider godt fremad. 
I kedlens bundramme er hullerne nu gjort klar til nye nitter. Nitterne skal dog først fremstilles hos arbejdsholdet i Høng. Til selve nittearbejdet på bundrammen, anvendes nittebøjlen som også blev brugt ved nitningen af den nye rørhulsplade i røgkammeret.

På undervognen måles der nu op, for at få den rigtige afstand mellem cylindrene og drivakslen. Modsat andre lokomotiver, kan afstanden mellem lejerne i driv- og kobbelstængerne ikke justeres med mellemlæg. Den rigtige afstand skal derfor findes ved at måle afstanden mellem lejerne i stængerne og derefter bearbejde aksellejerne så afstanden kommer til at passe. 
Se mere på www.ohj38.dk 


Vandkasserne tager form

 

marts 2011

Nyt fra arbejdsholdene
Marts 2011

Høng

Arbejdet med at monterer beklædningsbrædder på Cxm 4508 går godt fremad. Brædderne stammer ikke fra en Cxm vogn, så de skal tilpasses individuelt. Dette gøres ved først at tilpasse de 2 brædder der skal sidde på hver side af et vindue, så de bliver ens. Derefter tilpasses brædderne som sidder under vinduet og brædderne i mellemrummet til det "forrige" vindue 
Gravemaskinen Ådslet 2 manglede døren i venstre side da den blev købt. En ny er blevet fremstillet på værkstedet i Høng og mangler nu kun den sidste tilpasning. 
På OHJ 24 arbejdes med ombygningen af batterireolerne i generatorrummet. De gamle hylder er fjernet og der er fremstillet nye dele som nu skal svejses i. 
Arbejdsholdet har brugt nogle arbejdsdage i Gørlev på at rydde op i lagervognene og sortere i indholdet. 
Baneafdelingen har gravet el-kabler ned på Gørlev station, så pladsbelysningen kan genetableres.

 


Beklædning på Cxm4508 

 


Den nye skillevæg i Cxm4508

​​​​​​​


Det ene batterirum
på OHJ24 

​​​​​​​


Jan-Erik og Jens arbejder med
døren på Ådslet 2 

 

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdet med de nye vandkasser går fint fremad. 
Der arbejdes fortsat med opmåling osv. af hovedlejer og stanglejer. 
Se mere på www.ohj38.dk 

april 2011

Nyt fra arbejdsholdene
April 2011

Skælskør og Høng


Enkelte endeperronsbrædder
skiftes i forbindelse med revision
af Cy4640

Skælskør arbejdes fortsat med "nedpakning" af en stor mængde reservedele og andre jernbaneeffekter. Endvidere er nedtagningen af den ensporede dampremise godt i gang. Remisen har oprindeligt stået på Magle Mølle papirfabrik i Næstved. 
Høng har der været travlt med de årlige syn af driftsvogne samt periodisk revision af Cy 4640 og Cu 4130. Cy 4640 og Cu 4130 har derfor været løftet for eftersyn af glidelejer, fjedre osv. På 4640 er der ved at blive skiftet enkelte endeperronsbrædder og på begge vogne er der skiftet enkelte trinbrætter. 
På Cxm 4508 arbejdes fortsat med den udvendige beklædning på den ene side. 
OHJ 24 er lofterne blevet malet 1.gang og der arbejdes forsat med revision af diverse komponenter til maskinrummene. De store køleblæsere (se billede under "december 2010") er efter endt revision blevet løftet på plads og monteret i taget. Der er fremstillede nye kølerelementer til lokomotivet på en kølerfabrik. 
Høng-holdet har også ryddet mere op i diverse lagervogne.


Et af de nyfremstillede
køleelementer til OHJ24 

 

Baneafdelingen

Baneafdelingen har renset grøfterne på Gørlev-strækningen. Der er også repareret nogle dræn så vandet kan komme væk. I Gørlev er arbejdet med reetableringen af strøm til stationsarealet færdigt. 

OHJ 38 i Kalundborg

På OHJ 38 er arbejdet med den ene af de nye sidevandkasser næsten færdig. En konsulent skal kigge på sandblæsningen af kassen inden den "lukkes". I mellemtiden arbejdes på den anden vandkasse. 
Arbejdsholdet er blevet "ramt" af krav om at alle der arbejder med "varmt arbejde" skal på kursus, så der er kun få personer på arbejdsholdet som pt. må arbejde med svejsning, slibning og brændere etc. Der arbejdes på at finde en løsning. 
Der arbejdes også med kedel-og cylinderbeklædning. Her skal skal der enkelte nye plader til. 
Der arbejdes også med tilpasning af kobbelstængerne. 
Arbejdet med hovedlejerne går også godt fremad. Lejerne er ved at blive boret ud til færdigt mål og skal derefter skrabes til. 
Se mere på www.ohj38.dk 

juni 2011

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2011

Høng

Der er fortaget en del vedligeholdelse på driftsvognene bl.a. skift af planker på endeperroner og skift af trinbrætter samt diverse småopgaver.
På Cxm 4508 arbejdes med afslibning af maling ved vinduerne og renovering af fjedersaksene til vinduerne 
OHJ 24 arbejdes med udskiftning af brandskadede ledninger i lofterne over førerrummene.
På el-panelet i generatorrummet er diverse kontakter og omskiftere blevet ordnet. 
Arbejdsholdet har også hjulpet ved flytning af køretøjer osv. fra Skælskør.
Indtil videre er en drejeskive flyttet til Gørlev, et par godsvogne er flyttet og HTJ M12 er flyttet til Høng 

Baneafdelingen

På strækningen til Gørlev er der gang i grenklipningen inden sæsonen. 
Arbejdsholdet har også været i gang med sporlægning i vognhallen. Således er spor 2 nu lagt og arbejdet kan begynde på spor 3. Der mangler dog at blive fyldt en del ballast i spor 2 og sporet skal også rettes til. 

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdet med fremstilling af vandkasse nr 2 er godt i gang. Et firma har lovet at sponserer sandblæsning og indvendig epoxy-behandling af vandkassernne. Et andet firma har lovet at sponserer den udvendige maling af kasserne. 
Arbejdsholdet er også i gang med reparation af cylinder- og kedelbeklædningen. 
Hovedlejerne til akslerne er ved at blive boret ud; 6 er færdige så der mangler kun 2 
Der arbejdes også på de forreste kobbelstænger. Hullerne til boltforbindelserne er slidt ovale og skal derfor rettes op. 
Se mere på www.ohj38.dk 

juli 2011

Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2011

Høng

Der er hovedsagligt arbejdet på at blive klar til driftssæsonen, dvs. klargøring af vognene, grenklipning på Gørlevbanen og græsklipning i Gørlev. 

Sporkassen til spor 3 gravet ud med VGJ Sm 6 og VNJ M2 i spor 2
Sporkassen til spor 3 gravet ud.
​​​VGJ Sm 6 og VNJ M2 i spor 2

Arbejdsholdet har også arbejdet med at sorterer reservedele og lægge på plads efterhånden som tingene ankom fra Skælskør. 
Bunden i kulgården, som ligger ved vognhallens sporområdet i Høng, er blevet udvidet med flere jernplader så der ikke kommer grus og sten med når der læsses kul. 
I vognhallen er sporkassen til spor 3 blevet gravet ud så sporlægningen kan begynde. 
Skovtursarealet ved perronen i Gørlev er blevet udvidet med flere borde-bænkesæt og har fået flisebelægning. Det er den lokale betonvarerfabrik, "Hugo`s betonvarer", som har udført belægningen som "levende" udstilling.
I OHJ 24 arbejdes fortsat med udskiftning af brandskadede ledninger i lofterne over førerrummene.
Nettet over køleblæserne i taget er blevet lagt på plads.

Skovtursarealet i Gørlev
Skovtursarealet i Gørlev

Skælskør

Skælskørholdet har, støttet af Høng-holdet, ydet en kæmpe indsats for at få tømt og ryddet området inden fristen 1/7. Fraflytningen er godkendt af udlejeren. 
Køretøjerne er flyttet til Høng og Gørlev, reservedelene er flyttet til Høng.
Blandt de køretøjer som er flyttet til Høng er Y-toget (VL Ym 60 - Ys 260/ SB Ym 4 - Ys 2), Triangelvognene VNJ M2 og HTJ M12 samt skinnebussen VGJ Sm 6. 
En del effekter er afhændet til anden side, noget er kasseret og alligevel fyldte reservedelslageret, som var opmagasineret i pakhuset, 5 containere.
En æra med veterantog i Skælskør er dermed definitivt slut. 

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdet med fremstilling af den anden vandkasse er 3/4 færdigt. 
Reparationen af cylinderbeklædningen er færdigt og arbejdet med reparation af kedelbeklædningen er godt i gang. 
Omfanget af reparationen af boltforbindelserne i kobbelstængerne er større end først antaget, så dette arbejde er stadig i gang. 
Se mere på www.ohj38.dk 

august 2011

Nyt fra arbejdsholdene
August 2011

Høng


Sporlægning i gang i spor 3

I vognhallen er arbejdsholdet godt i gang med at lægge spor 3. Det første stykke fra sporskiftet og ind i hallen er på plads, så nu mangler "kun" 80 meter spor i hallen. 

Den gamle værkstedskompressor, en 3 cylindret Espolin af ældre model, har opgivet ånden efter 30 års hårdt arbejde i remisen. Til erstatning er installeret en betydeligt nyere model som kun har kørt få timer siden sidste hovedeftersyn. Kompressorens plads er i en udbygning på træremisen, så der skulle trylles lidt for at få den gamle ud og den nye ind. 
 


Peter arbejder på VNJ M2

I forbindelse med kørslerne den første weekend på OHJ led risten i K 564 så meget overlast, at akut reparation var nødvendig. Et udrykkerhold blev trommet sammen og i Nykøbing Sj. blev den ødelagte rist pillet ud. Hjemme i remisen i Høng, måtte udrykkerholdet trylle temmelig meget og ringe til en del venner for at få repareret det der kunne repareres samt få fremstillet et antal nye ristestænger. Bagefter gik turen igen til Nykøbing Sj. for at lægge den nye rist i igen. 
Efter en meget flot holdindsats var lokomotivet kørerklar igen weekenden efter episoden, så det ikke blev nødvendigt at aflyse kørsler.    
     
I OHJ 24 arbejdes fortsat med udskiftning af brandskadede ledninger i lofterne over førerrummene. 
Sideløbende er de dele der tidligere er blevet afmonteret fra bl.a. kølevandsanlæg, nu rengjort og ved at blive malet. 

Cxm 4508 arbejdes fortsat med den udvendige beklædning. 
Der arbejdes også med driftsvedligeholdelse på Triangel-vognen VNJ M2. Som de andre køretøjer der er kommet fra Skælskør, må den først anvendes efter fornyet godkendelsesprocedurer. Dette indebærer ansøgning om overensstemmelseserklæringer til Banedanmark og Regionstog og derefter ansøgning om ibrugtagningstilladelse fra Trafikstyrelsen. 

OHJ 38 i Kalundborg

De nye vandkasser har været prøvemonteret på undervognen. Når vandkasserne er færdige, skal de overfladebehandles indvendigt af et eksternt firma.
Der arbejdes fortsat med reparation af kedelbeklædningen og reparation af delene til kobbelstængerne. 
Læs mere og se billeder på www.ohj38.dk
 

oktober 2011

Nyt fra arbejdsholdene
Oktober 2011

Høng

Sidens sidst har arbejdet koncentreret sig om sporarbejdet i vognhallen, hvor der ofte er blevet arbejdet til langt ud på aftenen. Somme tider har sporsjakket næsten måtte føle sig frem.
Spor 3 er lagt færdigt og der nedstøbt 2 H-bjælker som sporstopper i spor 2.
Så manglede "kun" ballasten, men det tager en rum tid at kører 180 m3 grus ind i hallen.
Da ingen havde lyst til at kører alt dette ind med en trillebør, læssede Ådsel 2 gruset på ladet af trolje Mt 226, hvorfra det så blev grabbet af på rette sted.
Arbejdet med at kører ballast ind er dog blevet noget lettere efter VSVT i begyndelsen af oktober overtog 2 ballastvogne fra Regionstog.
Sporarbejdet nærmer sig nu sin afslutning, så alle 3 spor i vognhallen kan tages i brug. 
Ved kørslen 16. august blev det konstateret at nogle overhederelementer i K 564 var utætte. Det blev hurtigt besluttet at begynde arbejdet med at fremstille nye overhederelemeter. For at lette arbejdet, blev der først fremstillet en række skabeloner til svejsearbejdet.
Arbejdet med fremstillingen af elementerne er nu godt i gang, så de værst medtaget elementer bliver skiftet inden kørslerne i efterårsferien. 
Cxm 4508 har arbejdet næsten stået stille mens arbejdsholdet har lavet sporarbejde i vognhallen, men der arbejdes dog med slibning og maling inde i vognen. 

På OHJ 24 arbejdes fortsat med delene til køleanlægget så det kan monteres igen.
Der arbejdes også med ombygning af batterireolerne samt udskiftning af brandskadede ledninger i førerrummene. 

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes med skrabning og tilpasning af hovedlejerne til akslerne, som er det sidste der mangler for at undervognen kan sættes på hjulene igen. 
Arbejdet med driv-og kobbelstængerne hvor diverse bolte og bøsninger er blevet repareret er også ved at være færdigt. 
Læs mere og se billeder på www.ohj38.dk 

december 2011

Nyt fra arbejdsholdene
December 2011

Høng

Siden sidst har arbejdet koncentreret sig om af få de 180m3 grusballast kørt ind i spor 2 og 3 i vognhallen, samt opretning af sporet i vognhallen.
 


Grøfterensning på Gørlevbanen
26. november 2011

Alt gruset er nu kørt ind og spor 3 er nu stoppet op og dermed helt færdigt. Der mangler ca 1½ vognlæs grus til spor 2 for at arbejdet kan blive helt færdigt.
Selvom sporet i vognhallen har krævet mange kræfter, er der alligevel blevet arbejdet i remisen.
På K 564 er udført almindeligt vedligeholdelse og der er også blevet arbejdet på de nye overhederelementer. I CXM 4508 skrider arbejdet med slibning og maling også fremad.
Kølevandstankene til OHJ 24 er blevet "åbnet" , dvs den ene endebund er blevet skåret af. Derefter er de blevet kørt til et firma hvor de skal sandblæses indvendigt.

 

Baneafdelingen har renset grøfter på Gørlev-banen. Der er dels brugt troljekran og håndkraft til grene og sten, dels en grøfterenser monteret på Unimoggen. 

Der er også blevet arbejdet en del i kulisserne. Y-toget VL Ym 60-Yp 154-Ys 260 har opnået overensstemmelseserklæringer til Banedanmark, DSB og Regionstog samt selvfølgeligt Gørlev-banen. Efterfølgende har VSVT fået fornyet ibrugtagningstilladelsen fra Trafikstyrelsen, så Y-toget kan nu anvendes til veterantogskørsel. Første ture bliver julekørsler mellem Slagelse og Gørlev 17-18 december. 

Et andet omfattende arbejde i kulissen har været udarbejdelse af sikkerhedsstyring for VSVT. Dette arbejde er en udløber af Bekendtgørelse 1354 om udøvelse af ikke erhvervsmæssig jernbanedrift. Sikkerhedsstyringen blev afleveret til godkendelse i Trafikstyrelsen 1/12 som angivet i vilkårene for VSVT`s tilladelse til veterantogsdrift.    

OHJ 38 i Klaundborg


Rammen på vej ned på hjulene

På Asnæsværket blev en milepæl i restaureringen af OHJ 38 nået mandag 28 november, da rammen blev løftet på hjulene igen. Efter flere års forberedelser tog operationen 4 timer. 
Læs mere og se billeder på www.ohj38.dk

2010

januar 2010

Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2010

Høng

26. januar 2010

Cxm 4508 er arbejdet med at skifte rammeafstivninger og pufferplanke færdigt i den ene ende. I øjeblikket arbejdes med at renovere endnu et af de ungarske fjederophæng. Der er skåret et stykke ud af vangen hvor fjederbukken til ophænget sad. Fjederbukken bliver derefter nittet på et nyt stykke vange som efterfølgende svejses i hovedvangen. Indvendigt i vognen er arbejdet med skillevæggen sat i bero. Det næste der skal ske, er at skydedøren skal males og monteres. Da det ikke er muligt at male i frostvejr må dette altså vente. I stedet arbejdes på færdiggørelsen af vognens indvendige beklædning samt afslibning af maling på vindueslister.

I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak.

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. Motorerne er blevet skilt ad og bliver renset med en speciel rensevæske til elmotorer. Senere bliver motorerne tørret og viklingerne bliver lakeret. Vingerne til tagkølerblæserne er kommet tilbage fra glasblæsning.

K564 arbejdes med mindre vedligeholdelsesarbejder. Pakdåsen på regulatorakslen var groet fast på stangen, så det var næsten umuligt at bevæge regulatoren. For at få delene skilt ad, har det vist sig nødvendigt at afmontere regulatorstolen helt. Brillen der holder pakningen på plads i regulatorstolen, er blevet repareret. Hjælpe- og hovedglideren er pillet ud af luftpumpen for eftersyn. 

OHJ 38 i Kalundborg

Kedlen er blevet vendt på hovedet, og der er bygget et stillads rundt om fyrkassen, så dårlige bundrammenitter kan bores ud. Der skal foreløbigt skiftes 13 stk pga tærede hoveder eller pga at ultralydsprøven har vist at der er problemer med nitten. Der er yderligere et par stykker som er sat på observationslisten og som vil blive undersøgt nærmere med ultralyd. 

Fremstillingen af rør til overhederelementerne er kommet i gang og der arbejdes på et værktøj til at forme "samlestropperne" til overhederelementerne.

De sidste bagstykker til akselportene skulle have været færdige i skrivende stund, men et maskinnedbrud på fræsemaskinen har udskudt færdiggørelsen.

Der arbejdes på dele til gnistfangeren, hvor de fleste dele skal fornys. 

Der arbejdes også på at standardisere oversmøringen af hovedlejerne, hvor der tilsyneladende er 8 forskellige systemer af 8 mulige. 

En ny statusrapport og nye billeder fra arbejdsholdet vil snart være tilgængeligt på www.ohj38.dk.

februar 2010

Nyt fra arbejdsholdene
Februar 2010

Høng

 


Det ungarske fjederophæng
monteret igen

Cxm 4508 er arbejdet med at renovere endnu et af de ungarske fjederophæng færdigt. Fjederbukken er blevet nittet på et nyt stykke vange som efterfølgende er svejset i hovedvangen. 

 


CXM 4508 skillevæg

Udskiftningen af defekte brædder i den indvendige beklædning er afsluttet. 

 


René sliber i Cr 3622

I Cr 3622 er arbejdet med afslibning af gammel lak nået så langt, at væggene i den ene vognhalvdel er færdige. Nu slibes på listerne til denne vognhalvdel. 

Baneafdelingen

Baneafdelingen har flyttet mandskabsvognen HTJ 11 til Gørlev. Her skal den primært bruges som opholdslokale for baneafdelingen. Værkstedet i Høng har fremstillet gitre til at beskytte vognens vinduer. 
HTJ 11 er bygget af Scandia i 1963 som Ea 6032. Vognen kom til HTJ i 1985 og blev ombygget til mandskabsvogn for baneafdelingen. VSVT overtog vognen fra det daværende Vestsjællands Lokalbaner for nogle år siden, og den har siden stået i Høng på "Banemarken" 

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. i Nogle af el-motorerne er blevet lakeret indvendigt.

OHJ 38 i Kalundborg

På kedlen arbejdes med at skifte de støtter som skal bære askekassen. De gamle støtter bores ud, gevindet friskes op og nye støtter fremstilles og monteres. 

"Næserne" til overhederelementerne er blevet leveret og arbejdet med overhederelementerne er godt i gang. Der er også fremstillet et værktøj til fremstilling af de bånd som skal holde elementerne sammen. 

De sidste bagstykker til akselportene er fræset færdige. Der mangler nu kun at blive boret nogle huller i dem for at de er klar til montering. 

Der er fremstillet et hjælpeværktøj til hjælp for præcis opmåling af akselkasserne på drivakslen. 

Der arbejdes stadig på nyfremstilling af de korte stykker kraftdamprør som sidder direkte på cylinderens gliderkasse. 

Se billeder på www.ohj38.dk

marts 2010

Nyt fra arbejdsholdene
Marts 2010

Høng


Jan Bo efterser Athermos-lejet
på Cu 4130

På Cxm 4508 er arbejdet med at renovere endeperronen og fjederophæng nu færdigt i den ene ende. 
I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak på listerne i den ene vognhalvdel. 
Alle driftsvogne er ved at blive efterset som led i det årlige syn. 
På OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. Inde i vognkassen afrenses løs og beskadiget maling. 

Bestyrelsen

Byggetilladelsen til vognhallen i Høng, er nu modtaget fra Kalundborg kommune. I øjeblikket arbejdes på at få den sidste del af financeringen på plads, så byggeriet kan starte.

Baneafdelingen


Beskæringen er i gang ved Mosevej

 


MT 226 på vej til Gørlev

Baneafdelingen har renoveret grøften under overkørsel 38 på Gørlev-strækningen. Der er lavet et nyt underløb, så vandet kan komme under overkørslen. I Gørlev er sporskifterne blevet gået efter og smurt som forberedelse til årligt syn af strækningen. 
Baneafdelingen har fået hjælp til beskæring af bevoksningen langs Gørlev-strækningen. Det er beskæftigelsesafdelingen fra Kalundborg kommune som er rykket talstærkt ud. Der er allerede fældet en hel del træer, så udsigten fra veterantoget bliver bedre. Der bliver også beskåret ved overkørslerne for at sikre udsynet i forhold til trafikken på de krydsende veje. 

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdsholdet er "arbejdsramt" i øjeblikket, så aktivitetsniveauet har ikke været så højt det sidste stykke tid 
På kedlen arbejdes med at bore dårlige nitter ud af bundrammen. 
Overhederelementerne er ved at være færdige. Arbejdsholdet fremstiller også 4 reserveelementer til K 564, nu man er igang 
Der arbejdes fortsat på dele til akselporte og akselkasser. 
Omstyringsbukken er ved at blive renoverert, bl.a. med fedtsmøring af de forskellige slidsteder. 

Se billeder på www.ohj38.dk
 

maj 2010

Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2010

Høng

Jan skraber maling af i Cxm 4508
Jan skraber maling af i Cxm 4508

I Cxm 4508 er skydedøren til den nye skillevæg blevet malet og monteret. Skillevæggen er derefter bygget færdig og nu arbejdes der med at skrabe maling af loftet. 

I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak på listerne i den ene vognhalvdel. 

Cu 4011 har gennemgået periodisk revision af undervognen. Vognen har været løftet for kontrol af bl.a. aksellejer og fjedre. 
Alle driftsvogne er gået igennem det årlige syn. 


Generatorrummet i OHJ 24
med udstødningen fra den ene
motor i baggrunden

Efter branden i 2005 udførte et arbejdshold i Nykøbing Sj. et stort arbejde med at fjerne ødelagt maling udvendigt på lokomotivet og derefter grundmale det. Denne omgang har forhindret yderligere skader på vognkassen, men efter 5 år udendørs, er grundmalingen nu begyndt at skalle af. Derfor arbejdes der nu også med at fjerne afskallet grundmaling udvendigt på lokomotivet. 


Peter skraber maling af OHJ 24

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. 
Inde i vognkassen arbejdes stadig med afrensning af beskadiget maling og der vaskes sod af der hvor malingen ikke er ødelagt.


Taget til OHJ 24 i træremissen

Midtersektionen af taget er flyttet ind i træremisen og reparationen af diverse rustskader er begyndt. Rustskaderne er opstået i de fordybninger hvor tagkølerne er placeret. Afløbene fra disse fordybninger har været stoppet, så regnvand osv. ikke har kunnet løbe væk. Når skaderne er repareret, etableres nye afløb med større gennemgangsareal.

Baneafdelingen

...har fældet nogle store træer på "Banemarken" i Høng hvor vognhallen skal bygges. Samtidigt er der ryddet op på området, så byggefirmaet kan komme til. Finansieringen af byggeriet er endnu ikke helt på plads, men byggeriet kan forhåbentligt starte i nær fremtid.

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdsholdet, som før var "arbejdsramt", er nu sygdomsramt i stedet. 
På kedlen arbejdes stadig med at bore dårlige nitter ud af bundrammen. Til dette er der fremstillet et nyt opmærkningsværktøj. 
Arbejdsholdet er i gang med at fremstille nogle reserve overhederelementer til K 564. 
Akselportene på drivakslen er nu færdige og der arbejdes på opmåling og tilretning af akselkasserne. 
Bremsetrækstængerne er blevet renoverede og malet. 
Se billeder på www.ohj38.dk

Skælskør

Her arbejdes primært med rydning i Dalmose og Sdr Bjerre. Skælskørbanen har haft sveller og andre spormaterialer opmagasineret her og alt skal fjernes med forholdsvis kort varsel. 
Der er flyttet nogle af baneafdelingens vogne fra Skælskør til Gørlev. 
I Skælskør oprettes et arbejdshold omkring Triangel-vognen HTJ M12. 

juni 2010

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2010

Høng

Cxm 4508 er taget ind på værkstedet igen og der arbejdes stadig med at skrabe maling af loftet.

I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak på listerne i den ene vognhalvdel. 


Martin og Leo sliber den midterste
tagsektion til OHJ 24

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. Inde i vognkassen arbejdes stadig med afrensning af beskadiget maling og der vaskes sod af der hvor malingen ikke er ødelagt. Adskillige dele er blevet afmonteret for at lette arbejdet. Således er de indvendige luftkanaler, som går fra luftindtaget i fronten til blæserne i generatorrummet, nedtaget, hvorefter de er renset og malet på ny. Udvendigt er taget slebet af og malet. Der er også slebet og grundmalet på selve vognkassen. 

På midtersektionen af taget er reparationen af diverse rustskader afsluttet. Taget er blevet renset af og det skal nu males. 
Området omkring remisen kræver også vedligeholde; således er sporskifternes kontravægte, populært kaldet Osten, blevet malet.    

Baneafdelingen

...har taget Unimoggen i brug. 


Unimoggen kan også klippe græs
og ukrudt

Køretøjet er overtaget fra Storebæltsforbindelsen hvor den var stationeret på Sprogø. Ved gode venners hjælp er den blevet udstyret med en grenklipper indkøbt til formålet. Unimoggen er udstyret med skinnehjul, så den kan anvendes som skinnekørende grenklipper på Gørlev-strækningen. 


Carl-Otto maler Høng-osten

I Gørlev arbejdes med 40 meters forlængelse af perronen. Den bliver så i alt 100 meter lang 
Der er blevet ryddet op på området i Gørlev og grøfterne er blevet tømt for diverse fremmedlegemer 
 


Finn styrer klippearmen med
kyndig hånd

I Gørlev arbejdes også med renovering af 2 ballastvogne, litra Th, som er kommet fra Skælskør. 
Beskæftigelsesafdelingen fra Kalundborg er stadig i gang med træfældning langs Høng - Gørlev strækningen. Mandskabsstyrken er dog reduceret til 1 mand, da beskæftigelsesafdelingen er blevet arbejdsramt.


Grenklipning lige uden for Høng

 

OHJ 38 i Kalundborg

På kedlen arbejdes stadig med at bore dårlige nitter ud af bundrammen. 
Overhederelementerne er ved at være færdige. 
Instrumenterne er blevet kontrolleret.
Omstyringsbukken er blevet renoveret og malet. 
Der arbejdes med bøsninger til fjederophænget på akselkasserne. 
Sidevandkasserne er blevet dampspulet indvendigt. Efter en omgang med nålehamrene, skal det vurderes hvor meget de skal repareres. 
Se billeder på www.ohj38.dk

september 2010

Nyt fra arbejdsholdene
September 2010

Høng

Der arbejdes i øjeblikket med at finde beklædningsbrædder til Cxm 4508. Vindueskarmene til vognen er blevet renset og malet, så de er klar til montering. 
K564 er der foretaget almindelig vedligeholdelse samt et par specielle opgaver: Injektoren i førersiden har gennem noget tid været utæt ved spildventilen. Det blev tilskrevet en dårlig pakning men viste sig at være en revne i godset. Denne er nu blevet sølvloddet. Risten drillede først på sæsonen hvor nogle af stængerne slog krøller. En grundig gennemgang viste at nogle af de nyligt tildannede ristestængerne var for lange, så der ikke var plads til dem når de blev varme. Alle stænger blev gennemgået og nogle stykker blev kortet af. Siden har der ikke været problemer. 
I Cu 4160 er togførerkupeen ved at blive "moderniseret", så den bliver mere personalevenlig. 
 

 


Peder arbejder med taget på
OHJ 24

 


Midtersektionen af taget
monteret i lokomotivet

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. De nye kuglelejer er hjemkommet, så inden længe begynder arbejdet med at samle de første motorer igen. 
Inde i vognkassen er arbejdet med afrensning af beskadiget maling og afvaskning af sod næsten færdig. I motorrum 2 er taget grundmalet indvendigt. 
Midtersektionen af taget er, efter reparationen af diverse rustskader, blevet grundmalet både udvendigt og indvendigt. Derefter er taget sat på plads på lokomotivet. Der arbejdes nu med den endelige montage af taget.

Baneafdelingen


Kranen monteret på Unimoggen

...har haft stor glæde af Unimogen. Siden sidst er den blevet udstyret med en lastbilkran fra en anden Unimog. Kranen er blevet sponseret af Støtteforeningen for Vestsjællands. Den oprindelige kran var fjernet inden VSVT overtog Unimogen. 

 


Perronforlængelsen i Gørlev

I Gørlev er arbejdet forlængelsen af perronen færdigt. Perronen er nu alt 100 meter lang. Der mangler nu kun at blive sået græs 

I Gørlev arbejdes fortsat med renovering af 2 ballastvogne, litra Th, som er kommet fra Skælskør. 
Beskæftigelsesafdelingen fra Kalundborg er stadig i gang med træfældning langs Høng - Gørlev strækningen. Mandskabsstyrken er vekslende, i øjeblikket er der 2 mand i gang. 

I Skælskør arbejdes fortrinsvis med oprydning og sortering af de mange oplagrede dele. 

OHJ38 i Kalundborg

OHJ 38 koncentrer arbejdet sig om bundrammen på kedlen, sidevandkasserne og aksellejerne. På www.ohj38.dk er der kommet nye billeder og en statusrapport 

oktober 2010

Nyt fra arbejdsholdene
Oktober 2010

Høng


Kupe i Cxm 4508 klar til maling

 


Den anden kupe i Cxm 4508

I Cxm 4508 er arbejdet med klargøring til maling færdigt i den ene vognhalvdel og loftet har fået 1. gang hvid. I den anden vognhalvdel arbejdes fortsat med afrensning af løst maling. 

I Cr 3622 er den ene vognhalvdel nu, efter et omfattende slibearbejde, klar til lakering indvendigt. 

OHJ 24 har arbejdet koncentreret sig om lokomotivets ydre, så det bliver skærmet lidt bedre inden vinter.
Taget er malet færdigt og vognkassen er blevet renset og grundmalet på ny. Den grundmaling som lokomotivet fik mens det stod i Nykøbing Sj efter branden, var begyndt at løsne sig igen. 
Vognkassen får også et lag dæklak inden vinter. Til foråret skal vognkassen så spartles og males færdigt


OHJ 24 grundmalet på ny

 


Peder renser løs maling af
OHJ 24

 


OHJ 24 males i nattens
mulm og mørke

 

Baneafdelingen

...har taget Rangertraktor 2 i brug som drivkraft for en flishugger. Det har dog vist sig at kun de 3 cylindre arbejdede ordentligt, så traktoren er nu under reparation. 
Langs banen til Gørlev er et større oprensnings-arbejde i gang, hvor bevoksningen bliver klippet og grøfterne renset. 
Baneafdelingen arbejder også, i Gørlev, med graffiti afrensning på VL Yp 154, som er en del af det
Y-tog som er overtaget fra Skælskør-banen. Yp 154 er leveret til Skagensbanen i 1970 og hed oprindeligt SB Yp 1. Ym og Ys-vognen står stadig i Skælskør.

OHJ 38 i Kalundborg


Bundrammen OHJ 38

OHJ 38 er arbejdet med at bore dårlige nitter ud af bundrammen på kedlen færdigt. Der skal endvidere skiftes nogle få sidestøttebolte, men hovedparten ser rigtigt fine ud. 

 


Opmåling OHJ 38

Der er taget beslutning om at fremstille helt nye sidevandkasser og arbejdet er allerede gået i gang. 
Der arbejdes fortsat med opmåling af akselkasser mm. Både drivstangen og kobbelstængerne har runde lejer uden mulighed for mellemlæg, så opmålingen af akselkasserne, inden den sidste bearbejdning, skal være temmelig præcis. På f.eks. K 564 kan man lægge mellemlæg bag lejerne i drivstangen, hvis ikke afstanden mellem cylindermidten og midten af drivhjulet ikke passer helt. 
 


Overhederelement OHJ 38

www.ohj38.dk er der kommet nye billeder og en statusrapport 

november 2010

Nyt fra arbejdsholdene
November 2010

Høng


Malerarbejdet er godt i gang
i Cxm 4508


Rene renser maling af i
Cxm 4508

I Cxm 4508 er malerarbejdet godt i gang i den ene vognhalvdel. I den anden vognhalvdel arbejdes fortsat med afrensning af maling. 


OHJ 24 i Høng 3. november 2010

OHJ 24 har fået et lag dæklak i den rigtige farve udvendigt, så den er klar til vinteren. 
Inde i førerrum 1, er jagten gået ind på brandskadede ledninger bag loft- og vægbeklædningen. 
Beklædningspladerne i førerrummet har fået vand så de er begyndt at skilles ad. Derfor skal alle pladerne skiftes 
Aluminiums dørkpladen i førerrum 1 så noget ulden ud visse steder, så den blev taget op. Nedenunder var der støbt ud med beton. Dette blev også hugget op for at se hvad der måtte være nedenunder. Der viste sig at være nogle store huller i jernpladen, som nu skal repareres. 


Jens og Torsten leder efter
brandskadede ledninger
i OHJ 24

K 564 er der foretaget almindelig driftsvedligeholdelse. 

Baneafdelingen

Rangertraktor 2 er kommet tilbage fra motorreparation og igen taget i brug som drivkraft for flishuggeren. RT2 har også fået en gang maling og ser efterhånden rigtigt pæn ud. 
På rendegraveren, kendt under kælenavnet Ådslet, er gearkassen desværre brudt sammen, så den er ude af drift indtil videre. 
Lysmasterne i Gørlev er blevet kontrolleret i forbindelse med at strømmen til stationsområdet bliver genetableret. 

OHJ 38 i Kalundborg

Her arbejdes fortsat med opmåling og montering af dele omkring akselkasser og akselporte. Der mangler nu kun at blive monteret en akselkasse i porten, så kan den sidste opmåling finde sted. Det er opmålingen til den sideværts bearbejdning af aksellejerne. 
Der arbejdes også med de nye sidevandkasser og reparation af dele til risten. 
Se mere på www.ohj38.dk

december 2010

Nyt fra arbejdsholdene
December 2010

Høng

I Cxm 4508 arbejdes fortsat med afrensning af maling i den ene kupe. Malerarbejdet i den anden kupe ligger stille mens det er frostvejr.


Peder ved køleblæsere som er
klar til montering i OHJ 24

I OHJ 24 arbejdes bl.a. med at ændre batterireolerne i generatorrummet, så der kan blive plads til en moderne type akkumulatorer. Vi har nemlig fået doneret et antal brugte batterier til erstatning for de udtjente batterier der sad i lokomotivet. De "nye" batterier har fået påfyldt vand og står skiftevis til ladning, for at undersøge hvilke der kan bruges og hvilke der måske skal kasseres
De store køleblæsere er klar til montering i lokomotivet igen. Dette skal gøres med kran og er planlagt til at ske mellem jul og nytår i år. 

Til K564 er hos et eksternt firma fremstillet et nyt og større bagsejl til førerpladsen, så personalet er bedre beskyttet mod vintervejret. Til at holde bagsejlet på plads, er fremstillet et stativ som let kan afmonteres fra tenderen, når det store bagsejl ikke skal bruges. 

 


Lys over endeperronen på
Cu 4130

På Cu-vognene 4011, 4130 og 4160 samt Cy 4640 er lyset på endeperronerne reetableret. Dette har krævet et større arbejde med at renovere lampesteder og trække nye ledninger.

Vognhal i Høng

Byggeriet er nu sat i gang og gennemføres i etaper efterhånden som pengene kan skaffes. Byggeriet udføres af et eksternt firma. 
Første etape var støbning af punktfundamenter til stålbuerne. Dette arbejde er afsluttet 15. december, så nu kan man pludselig se konturerne af hallen på "Banemarken" i Høng. 

 


Fundamenter til sydgavle

Tidsplanen for de næste etaper ligger ikke fast, men sidste etape er at lægge sporrammer i hallen. Sporarbejdet kommer sidst, da halfirmaet ellers ikke kan komme til med deres kranbil. Spor 1 i hallen eksistere dog allerede og sporrammerne til spor 2 og 3 er "på lager". Sporskiftet foran hallen er også på plads, se "Nyt fra arbejdsholdene 22. september 2009". 

OHJ 38 i Kalundborg

Pladerne til de nye sidevandkasser er blevet bukket i facon. Bundpladerne er også blevet fremstillet og der arbejdes nu på skvulpeplader og de indvendige forstærkninger. 
De dårlige bundrammenagler i kedlen er nu boret ud. Nittehullerne skal nu rives op, så de bliver klar til nye nitter. 
Fjedrenes bærer-øjer er blevet forsynet med nye bøsninger. De gamle huller blev boret op og nye bøsninger er drejet og sat i. 
Omløbsventilerne til cylinderne er blevet drejet af og der arbejdes på et slibeværktøj til at slibe ventilsæderne. 
Se mere på www.ohj38.dk 

2009

januar 2009

Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2009

Høng

Julekørslerne ved Kalundborg gik godt. I ugen op til jul blev K 564 gjort vinterklar, dvs. at vandet blev lukket ud af kedlen og de forskellige damprør. Damprørene blev også blæst igennem med trykluft for at få alt vandet ud.

 


UIC-varmeslange på Cu4011

 


Ny varmeslange af
gammel model

Dampvarmeslangerne mellem vognene har indtil nu været af UIC-typen. Denne type har mange bevægelige kugleled, så de er lette at arbejde med når der skal samles varmeledning. Til gengæld har de mange kugleled vist sig svære at holde tætte, så toget er som regel indhyldet i damp, når der er dampvarme på toget.
Efter julekørslerne, er vi derfor begyndt at renovere nogle varmeslanger af den gamle model. Vi har gravet en rulle "ny" varmeslange frem fra en af lagervognene og der kommer således ny slange på hvor det er nødvendigt og de øvrige dele bliver renoveret.

 


Det nyeførerhus til RT2
med traktoren i baggrunden

Det nye førerhus til Rangertraktor 2 er svejset færdigt og grundmalet.

OHJ 38 i Kalundborg

Overdelen til førerhuset er ved at blive repareret der hvor kullene har ligget op af bagvæggen. Vinkeljernet til fastspænding af overdelen er næsten tæret væk og selve førerhusbagvæggen er også tæret. 

 


Hjulsæt og vandkasser i turbinehallen
på Asnæsværket

I tiden der er gået siden rørhulspladen blev nittet i rundkedlen, har arbejdsholdet koncentreret sig om undervognen, så den kan komme på hjulene igen.
På akselportene er der svejset på der hvor de var slidt og fladerne er efterfølgende bearbejdet. Enkelte af akselportene var meget slidt i føringssporet til stillekilen. Sporet er slebet i facon med en slibemaskine spændt op i et specielt fremstillet værktøj.

 


Øverste del af førerhuset i turbinesalen på Asnæsværket

Sideløbende er der blevet arbejdet med forskelligt tilbehør til akselkasser og akselporte f.eks. smørepuder til underlejerne og låg til olierummene i akselkasserne.

Se billeder på www.ohj38.dk.

 


Forreste del af rundkedlen


Opretning af akselport på
OHJ 38Lineal og krydshoved til
OHJ 38

 

februar 2009

Nyt fra arbejdsholdene
Februar 2009

Høng

 


Rene sliber lister i Cr 3622

I Cr 3622 arbejdes stadig med afslibning af gammel lak fra diverse lister mm. 

Køkkenet i cafevognen Cu 4130 er under ombygning så det bliver mere brugervenligt for cafepersonalet. Hvorvidt det ender som et af disse nymodens samtalekøkkener henstår indtil videre i det uvisse. 

 


Mt 226 i Høng remise

Motortroljen Mt 226 er taget ind på værkstedet i Høng. Troljen er overtaget fra Petri og Hausted i køreklar stand men tilsynet har stillet krav om en revision af "de sikkerhedsbærende dele". Det betyder bl.a. at trykluftsanlægget skal efterses. Vi har i den forbindelse "kortlagt" trykluftsanlægget og det har vist sig at selvom troljen har bremseledning har den ikke styreventil etc. Det betyder at den ikke bremser med ved en evt. togsprængning. Derfor er vi nu begyndt at påbygge styreventil med beholder, dobbeltkontraventil mm. Troljen for også påbygget 4 udvendige nødstop, så folk "på jorden" kan standse motoren ved optræk til en farlig situation.
Når nu troljen alligevel var inde på værkstedet, for den nye brædder på ladet og en del andre små og store ting bliver ordnet. 
 


Jan ordner en puffer til Mt 226

Pufferne trængte også til en meget kærlig hånd. 2 af dem blev kasserede og 2 andre fundet frem fra gemmerne i stedet. Alle 4 er nu skilt ad.


Jens arbejder på et støtteben på
Mt 226

 


Nye brædder på ladet af Mt 226

 

Baneafdelingen

I baneafdelingen bruges i øjeblikket en del tid på at skaffe sporrammer og sporskifter til sporområdet ved den kommende vognhal i Høng.
I København har vi fået fat på de sidste sporrammer der manglede og på Kalundborg station har vi fået lov at hente en del brugt sporskiftetømmer. Vi mangler endnu et par sporskifter men har noget i kikkerten. 

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes bl.a. på reparation af førerhusets overdel. Der er en del tærerskader hvor kullene har ligget. Ledninger og samledåser til elanlægget på lokomotivet har hidtil været placeret på ydersiden af førerhuset; disse bliver nu flyttet inden for. 

Der arbejdes stadig med akselportene og tilhørende dele. Der er bl.a. fremstillet nye bolte til fastspænding af stillekilerne. Der er også fremstillet et løfteværktøj til akselkasserne så det er lettere at få dem op og ned i akselportene, når der skal måles. 

www.ohj38.dk kan du læse arbejdsholdet statusrapport pr. 22. januar 2009 og se billeder fra arbejdet. Se også avisartiklerne om dengang lokomotivet var udsat for flyangreb 1. okt 1944.

marts 2009

Nyt fra arbejdsholdene
Marts 2009

Høng

 


Køkkenet i Cu 4130 under ombygning

 


Rene sliber lister til Cr 3622

Køkkenet i Cu 4130 er i øjeblikket næsten helt adskilt pga den igangværende ombygning. Skabene modsat disken er gjort smallere for at få mere plads bag disken. Inde i skabene er diverse rørføringer ændret, så der i sidste ende bliver mere plads i skabene end før ombygningen.
Døren ind til køkkenet er bygget om til skydedør.

I Cr 3622 går den fremad med afslibning af gammel lak og bejdse på diverse lister. Når arbejdet er færdigt, skal listerne bejdses på ny og lakeres.

 


Find og Jens monterer nye brædder
på ladet af Mt 226

 


Jan-Erik monterer nødstop på Mt 226

Mt 226 er arbejdet med ombygning af trykluftbremsen snart færdigt. Den elektriske del af nødstop-anordningen er også færdig; nu mangler vi kun at monterer trækcylinderen og den magnetventil vi har bestilt. Nødstoppet kommer til at virke på denne måde: hvis et nødstop aktiveres, afbrydes strømmen til en magnetventil. Denne udlufter en trykluftcylinder så en fjeder kan trække dieselpumpen i stopstilling.
Pufferne er blevet monteret efter reparation; 2 af dem er udskiftet helt.
Kranen er blevet efterset af et eksternt firma. Der skulle skiftes 3 hydraulikslanger ellers er den i fin stand.


Før og efter slibning

 

april 2009

Nyt fra arbejdsholdene
April 2009

Høng


Køkkenet i Cu 4130

I Cu 4130 er arbejdet med samtalekøkkenet næsten færdigt. Der mangler kun lågerne foran det isolerede "kasseskab" under disken samt nogle lister. 

I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af lister mm og i Cu 4160 arbejdes med afrensning af løstsiddende maling fra loftet. 

Alle vognene er ved at blive grundigt gennemgået i forbindelse med det årlige syn, som skal være klaret senest 10. maj. 

 


Mt 226 i Gørlev 14. april 2009

Mt 226 blev prøvekørt lørdag 22/3 sammen med den tilsynsførende og godkendt. I forbindelse med prøvekørslen, blev kranen prøvebelastet af det eksterne kranfirma der tidligere har inspiceret kranens dele. Som prøvebelastning blev anvendt en betonklods på 1500 kg som kranfirmaet havde med.
Inden prøvekørslen, var troljens førerhus blevet malet i en flot gul farve. Folkeviddet har dog straks omdøbt troljen til Ht 226, da farven minder meget om "bus-gul". 
Efter prøvekørslen er der blevet arbejdet med at gøre sandingsanlægget færdigt. Der er bl.a. fremstillet helt nye sandkasser og sandingsrør, da de gamle dele var slemt ramt af stål-orm. 
Troljen er nu helt færdigt og klar til brug.

 


K 564 i værkstedet

 


Leo afmonterer tenderhane på
K 564

K564 skal der skiftes en enkelt knækket støttebolt i kedlen. Støttebolte sidder øverst i dørpladen, så en del af kedelbeklædningen i førerhuset samt fyrlågen er blevet afmonteret, så der er til at komme til. 
Endvidere arbejdes der med en del andre opgaver bl.a. bliver tenderhaner adskilt og ordnet da disse har været svære at dreje fra førerpladsen. 

OHJ 38 i Kalundborg

Her arbejdes fortsat med reparation af førerhusets øverste del. Det hele bliver nålehamret, så det gamle maling kommer af. Herefter skal der svejses en masse huller til, som har været lukket med "tyggegummi".

I akselportene mangler kun den sidste af de faste parter. Så skal akselkasserne prøvemonteres, så de sidste opmålinger kan foretages. For at lette dette arbejde, er der fremstillet nogle løfteværktøjer til akselkasserne. 

Arbejdet med at fremstille nye bøsninger til boltforbindelserne i fjederophæng og lign er kommet godt igang. 

Cylinderdækslerne er blevet sandblæst og koldgalvaniseret. 

Se billeder på www.ohj38.dk.

maj 2009

Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2009

Høng

19. maj 2009

Cu 4130 er arbejdet med samtalekøkkenet færdigt, og det fungerer efter hensigten.

Cu 4160 er lofterne blevet malet i hele vognen. Nu arbejdes der på at male væggene i sidegangen og en enkelt kupe. Alle kupe-dørene har været afmonteret og glideskinner mm er blevet ordnet. Kupe-dørene kan nu åbnes og lukkes uden magtanvendelse.

Alle driftsvognene har gennemgået det årlige syn uden bemærkninger.

På Cy 4640 er taget blevet utæt. Dette skyldes en lang flænge i tagpappet. Vognen skal repareres inden sæsonen starter for alvor i juli måned.

Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af lister mm.

På K 564 er tenderhanerne og kedlens bundhane blevet renoveret som et led i den løbende vedligeholdelse. Der er også tilpasset og ilagt en del nye ristestænger. Lokomotivet har også gennemgået årligt syn.

Baneafdelingen

Gørlev arbejdes ihærdigt på at etablerer en 100 m lang perron, på det sted vi normalt holder med veterantoget. Perronen, som ligger ca. 250 m syd for stationsbygningen, består at en række skinnestykker som er gravet/slået ned i jorden med sveller i mellem som forkant. Bag forkanten er foreløbigt lagt 20 lastbil-læst fyld, som er rettet til med baneafdelingens nyerhvervede Volvo BM gravemaskine.

Perron tager form
Perron tager form

Placeringen af perronen er valgt, så det er muligt at omløbe maskinen uden at skulle flytte vognene i den forbindelse. Når toget holder ved perronen ved stationsbygningen, kan der ikke løbes omkring pga. sporskifternes placering.


Gravemaskinen i Gørlev
i baggrunden ses banen mod
Værslev
som nu er cykeklsti

 

OHJ 38 i Kalundborg

Reparationen af førerhuset er færdigt og førerhuset er taget ind til maling. 
Arbejdsholdet er begyndt at fremstille et instrumentpanel med gummiophæng, så instrumenterne i førerhuset ikke vibrerer så voldsomt under kørslen. 
Alle akselkasser er i øjeblikket prøvemonteret i akselportene så de sidste opmålinger kan foretages. Til det formål er der udtænkt og fremstillet et måleværktøj. 
Alle smørepuder helt færdige. 
Arbejdet med at fremstille nye bøsninger til boltforbindelserne i fjederophæng mm er færdigt. Nu skal bøsningerne koges i olie; så bliver de nærmest selvsmørende 

Se billeder og mere omtale på www.ohj38.dk

Gravemaskinen

Gravemaskinen og Skinnekost 1 har været udsat for hærværk i Gørlev, hvor gerningsmændene har smadret næsten alle ruderne i køretøjerne. Det er smadder ærgerligt at tingene skal ødelægges hele tiden og det koster en masse unødigt arbejde

juni 2009

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2009

Høng

18. juni 2009

Cu 4130 er blevet malet udvendigt på den ene side.
Cu 4160 er væggene i sidegangen og indersiden af kupédørene malet færdigt. Der arbejdes nu med at male væggene i kupeerne.
På Cy 4640 er et par dårlige steder i taget blevet repareret og vognen har fået et nyt lag tagpap.
På K 564 er der skiftet en del bremseklodser. Samtidigt er arbejdet med at skifte en støttebolt i fyrkassens bagvæg begyndt. Fyrlågen og en del af beklædningen er blevet afmonteret, og støttebolten er boret igennem.
Samtidigt er flere af dampventilerne på fordelerstykket blevet slebet.


Diverse dele er afmonteret for at
skifte en støttebolt på K 564

Mt 226 er, efter endt ombygning af bremsesystemet, blevet godkendt til kørsel på både Regionstogs og Banedanmarks strækninger.

Baneafdelingen

Gørlev er arbejdet med at etablerer en 100 m lang perron næsten færdigt. Forkanten er etableret af nedbanket skinnestykker med sveller i mellem og der kørt en masse fyld på bag forkanten. Det hele er jævnet pænt af med håndkraft og der er sået græs bagefter.

 


Den færdige perron i Gørlev

VSVTs baneformand, Jan-Erik, har åbenbart forbindelserne i orden. I hvert fald begyndte det at regne 3 dage efter græsset var sået, så det har fået den bedst tænkelige start.
Nu mangler der kun at blive svejst nogle sikringsstykker på forkanten så perronen er helt færdig.
Arbejdet med perronen har været hjulpet godt på vej af baneafdelingens "nye" gravemaskine, som nu går under det lidet flatterende navn Ådslet
Baneafdelingen og Ådslet har også været i Høng for at rydde op omkring kulgården og dermed øge fremkommeligheden når vognmanden skal levere kul.

OHJ 38 i Kalundborg

Førerhuset er ved at blive malet. Taget er blevet repareret omkring hullet til fløjten.

Fyrlågen er ved at blive renoveret.

Der arbejdes med de sidste forberedelser, så hovedlejerne i akselkasserne kan bearbejdes færdigt. De skal bores ud på mål og endefladen skal rettes til, så sidebevægeligheden bliver rigtig.

Speedometret er blevet renoveret og prøvekørt i drejebænken. Det fungerer ved at en remtrukket pumpe, ved en af akslerne, pumper en væskesøjle op i armaturet i førerhuset. Speedometret fungere fint men er ikke blevet kalibreret.

Se billeder og mere omtale på www.ohj38.dk

 


Speedometeret i OHJ 38 inden
lokomotivet blev skilt ad i
efteråret 2003

 

juli 2009

Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2009

Høng

14. juli 2009

Nu hvor kørersæsonen er kommet godt i gang ligger arbejdet i remisen, traditionen tro, nærmest underdrejet. Alle mand er af huse for at bemande veterantoget. Lidt er der dog sket på de forskellige områder

Malerarbejdet i CU 4160 går fremad; der mangler kun at blive malet 3 kupeer.

Der har været udført noget driftsvedligeholdelse på K 564. Bl.a. har askekassevandingen været skilt ad, da der ikke kom noget vand igennem til askekassen. Det viste sig at alle de små 2mm huller i selve vandingsrørene, var stoppet af skidt. Disse blev boret og rørene monteret igen.

Cxm 4508 er taget ind på værkstedet igen, så arbejdet kan genoptages på vognen.

Der er blevet ryddet op i flere lagervogne, bl.a. OHJ Qa 301, som står på en sporramme ved træremisen. Adgangsvejen til vognen er også forbedret med en ny trappe op til endeperronnen.

Baneafdelingen

Baneafdelingen har klippet grene på Gørlev-sporet.
Der er også gang i et større planlægningsarbejde omkring flytningen af et par sporskifter fra København til området i Høng hvor vognhallen skal ligge. Sporskifterne er målt op i København og vognmanden som skal transportere sporskifterne har besigtiget sagerne.

Vogne

 


Cxm 4508 indvendig

 

 


Sidegangen i Cu 4160

 

OHJ 38 i Kalundborg

Her arbejdes på førerhustoppen, bl.a. med en forbedring af den måde vand fra taget skal løbe ned i tagrenden på.

Der arbejdes stadig på opmåling og færdiggørelse af dele til akselportene. De sidste opmålinger skal klarlægge hvor meget aksellejerne skal bearbejdes for at være helt færdige.

Se billeder og mere omtale på www.ohj38.dk
 

august 2009

Nyt fra arbejdsholdene
August 2009

Høng

18. august 2009

I remisen er der ikke foregået så meget, da toget har været udstationeret i Nykøbing Sj og Kalundborg.
Til gengæld har arbejdsholdet måtte rykke ud til Nykøbing Sj og skifte en fjeder på Cu 4011 som var begyndt at vise svaghedstegn. Arbejdsholdet har også været i Kalundborg og ordne stempelstoks pakdåser på K 564.
Efter toget kom hjem til Høng 9/8 er der foretaget udvask på kedlen på K 564.
Der arbejdes stadig med afslibning af maling og lak i Cr 3622.
Arbejdsholdet har også udført nødvendige reparationer på baneafdelingens gravemaskine Ådslet.

Baneafdelingen

Har været travlt beskæftiget i den senere tid. Afdelingen har været ture til København for opmåling af sporskifter til vognhalsarealet i Høng.
På "Banemarken" i Høng er sporet skåret over hvor de "nye" sporskifter skal ligge. Disse rammer bliver fjernet snarest og området forberedt til de nye sporskifter.

OHJ 24

Arbejdet på OHJ 24 er blevet reorganiseret. Hidtil har gruppen omkring lokomotivet mødtes efter aftale, men på det nyligt afholdte "byggemøde" var der enighed om at arbejde skulle integreres mere i det øvrige arbejde i Høng remise. Det vil fremover være sådan at der arbejdes på lokomotivet tirsdag aften og lørdag som er Høng-holdets normale arbejdsdage. Der er ved at blive udarbejdet arbejdsplaner, så dem der vil arbejde på lokomotivet, ved hvad de skal gå i gang med.

OHJ 38 i Kalundborg

Stemplerne med stempelstænger er prøvemonteret i cylinderne og cylinderdækslerne er midlertidigt monteret. Dette er et led i opmålingen af undervognen, så afstanden bliver rigtig mellem drivaksel og cylindermidte.
Der bliver i øjeblikket fortaget de sidste omhyggelige opmålinger om akselporten til drivakslen. Fyrlågen har været skilt ad og er nittet om Der er fremstillet en ny oliebakke i rustfrit stål. Oliebakke skal sidde på kedlens bagvæg over fyrlågen.
De forskellige drænrør på cylinderne er ved at blive skilt ad, så den kan blive efterset. Førerhuset er blevet grundmalet indvendigt og udvendigt.
Se billeder og mere omtale på www.ohj38.dk
 

september 2009

Nyt fra arbejdsholdene
September 2009

Høng

22. september 2009

OHJ 24
Efter byggemødet er arbejdet kommet godt i gang igen. Der er indrettet et kombineret arbejdsskur og lagerrum, så der er plads til at arbejde med delene.
Inde i lokomotivet er der blevet ryddet op; de forskellige dele er flyttet til lagerrummet.
Reparationen af lokomotivet indebærer at taget skal løftet af i flere sektioner. Første sektion bliver den midterste. I øjeblikket arbejdes med afmontering af tagkølerelementer, køleblæsere, ledninger mv, så taget kan løftes af.

 

oktober 2009

Nyt fra arbejdsholdene
Oktober 2009

Høng

26. oktober 2019

På Cxm 4508 er den nye pufferplanke monteret. Den er fastgjort i begge sidevanger og nu skal der svejses nye stykker i midterafstivningerne under endeperronen.
Glideskinnen til døren i det nye skillerum er monteret og den ene side af skillerummet er gjort færdigt. Døren skal op og ned et par gange endnu inden den anden side kan gøres færdigt.
Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak.
På Ohj 24 blev den midterste sektion af taget løftet af lørdag 24/10. For at dette kunne gøres var der blevet afmonteret en del rørforbindelser og elektriske forbindelser indvendigt i lokomotivet og tagkølerne er også blevet afmonteret. Desuden er bl.a. begge kølevandstanke blevet afmonteret.

 


Den midterste tagsektion til OHJ24

 


Den nye pufferplanke til CXM4508

 

 


Carl Otto og Martin arbejder med
skillevæggen i CXM 4508

 


Den nye pufferplanke på
CXM 4508

 

 

Baneafdelingen

blev 24/10 færdig med at skifte dårlige sveller i det dobbelte sporskifte som blev lagt i Høng for nyligt. Der er i alt skiftet ca. 15 sveller

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes fortsat på dele til akselportene, men der mangler kun bearbejdning af 3 bagstykker.
Bremsecylinderne er blevet skilt ad og bliver efterset for rust osv. indvendigt.
Kobbelstængerne er ved at blive afrenset for rust og derefter malet
I den nærmeste fremtid kommer der en opdateret statusrapport på www.ohj38.dk

december 2009

Nyt fra arbejdsholdene
December 2009

Høng

11. december 2009

På Cxm 4508 er der svejset nye stykker i midterafstivningerne under endeperronen efter den nye pufferplanke er monteret. Indvendigt i vognen arbejdes med skydedøren, skillevæggen og vognens indvendige beklædning.
Vognen er i skrivende stund pakket ind i presenninger, da den måtte ud af værkstedet i 3 dage.
Der skulle nemlig være plads til at komme ned under Mt 226 som nu har været i drift 1 år. Da vi fik tilladelse til at tage troljen i brug, var der en betingelse med; troljen og især ombygningerne af bremsesystemet skulle synes og evalueres efter det første år. Troljen bestod og efter en lille ombygning må den også anvendes under køreledningsanlæg.

 


Skillevæggen i CXM 4508

 


martin tilpasser stykker til den
indvendige beklædning i
CXM 4508

 


Jan Bo varmer maling af lister til
CXM 4508

 


Martin arkiverer bagagenetsdele til
CXM 45008

 


Et udvalg af elmotorer til OHJ 24

​​​​​​​


Jan fjerner ledninger i OHJ 24

​​​​​​​På OHJ 24 arbejdes med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. De er blevet skilt ad og nu er et stort rensearbejde igang. Vingerne til tagkølerblæserne er sendt til glasblæsning og selve motorhusene er blevet renset og grundmalet. Rørene der fører til tagkølerelementerne er ordnet og grundmalet.


Peder arbejder på elmotor til
OHJ 24

 


Venmtilatorvinge til OHJ 24

 


Jens skærer skråstivere til


Jan Erik fejlsøger på
Ådslets elektriske
system

Baneafdelingen

...har, med hjælp fra vores faste vognmand, fået læsset sporammerne til vognhallen på nogle deploier. Sporammerne kan så, på det eksisterende "spor 1", trilles ind i den færdige hal og lægges ud med kran.


Sporrammer klar til at blive lagt i
den kommende vognhal.

Baneafdelingen har også prøveopstillet et enkelt spær til en planlagt vognhal i Gørlev. Spærrerne har ligget på lager i mange år men er ikke store nok til den projekterede vognhal i Høng. Det opstillede spær skal opmåles af vores landmåler med henblik på at søge byggetilladelse hos Kalundborg kommune.
Vognhallen i Gørlev forventes at blive 10,4 m bred og ca 30 meter lang.

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdsholdet er begyndt at fremstille de nye overhederelementer. Den gamle overheder blev fjernet i OHJ tiden, så det hele skal nyfremstilles. Arbejdsholdet har tidligere fremstillet de nye overhedersamlekasser.
Det stykke kraftdamprør der går fra røgkammeret til cylinderblokken skal nyfremstilles, da de gamle er hårdt ramt af tæring. Kraftdamrørene videre op til overhedersamlekassen blev nyfremstillet først i 80`erne, da lokomotivet sidst var i drift.
Der arbejdes fortsat på de sidste dele til akselportene.
Der arbejdes fortsat på slibning og maling af kobbel-og drivtængerne. Disse har kun været malet på ydersiden, så det er et stort arbejde at ordne dem på indersiden.
I røgkammeret bliver der fremstillet nye bæringer til gnistfangeren i rustfrit stål.
Kedlen skal vendes med bunden i været. Til dette formål er fremstillet specielle løftebeslag.
Nitterne i bundrammen er ved at blive undersøgt for revner mm med ultralyd
Der er ved at blive fremstillet nye smørerør til hovedlejerne. De gamle er udformet på flere forskellige måder. Dette bliver ændret så de er ens på alle lejerne.
Se billeder på www.ohj38.dk

 

2008

januar 2008

Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2008

Høng

8. januar 2008

Den sidste måneds tid har arbejdet koncentreret sig om Cxm 4508.

Da reparationen af spærene var færdig, fik alle tagbrædderne nye skruer ned i spærene, ialt ca. 800 stk.

Den indvendige afstivning af vognen, bliver mere diskret end i Cu 4130. En god ide blev omsat til praksis; et eksternt firma har efter en tegning udskåret nogle forstærkninger til spærene i 8mm jernplade. Forstærkningerne har samme facon som spærene og bliver skuet på siden af disse. Bagefter bliver forstærkningerne svejset til et langsgående rektangulært rør i begge sider. Røret bliver derefter boltet til vognens sider. Alt dette sker mens vognkassen bliver holdt i facon både på langs og på tværs. Vognens bremsecylinder er en ældre model i støbejern. Den vejer ca 3 gange så meget som en nyere model i presset jernplade. Alderen til trods viste den sig at være i meget fin stand indvendigt, så den bliver genbrugt. Så undgår vi også at skulle nye huller til en ny bremsecylinder.

Pufferne er afmonteret v.hj.a skærebrænderen. Møtrikkerne sad så godt fast, at en bolt knækkede under forsøget på at løsne møtrikken. Så går det nemmere med "ildøksen".
Indvendigt i vognen er der fjernet noget mere maling og der arbejdes med at fjerne gammelt møg fra de forskellige dele til bremsetøjet.


Lars og Sebastian renser dele til bremsetøjet på
CXM 4508 (JPB)


Jens monterer forstærkning på spør i CXM 4508
(LBC)


Baghjulene til Rangertraktor 2 er kommet tilbage fra et eksternt firma, som har monteret nye dæk.

OHJ 38 i Kalundborg

Bearbejdningen af diverse dele til akselportene er begyndt. Der skal bl.a. laves nogle nye mellemstykker (de sidder mellem kilen og akselkassen) og akselkassernes bronzepander skal rette op.

Begge linealer er monteret og rettet op. Det viste sig at de eksisterende mellemlæg passede fint.

Stempelstokkene er ved at blive prøvemonteret i krydshovederne, så bronzepanderne i krydshovederne kan måles op.

Kilernes føringsspor i et par af akselportene er ved at blive slebet lige. Efterfølgende skal der svejset på kilerne så disse kan bearbejdes til de nye mål.

Der arbejdes også med kontrolmåling af nitterne i kedlens bundramme. Der er foreløbigt fundet 2 der skal skiftes.

Se billeder på www.ohj38.dk

februar 2008

Nyt fra arbejdsholdene
Februar 2008

Høng

8. februar 2009

 

 


Carl Otto spænder forstærkninger
fast i Cxm 4508

 

I januar har arbejdet også koncentreret sig om Cxm 4508.

 

 


Jens svejser forstærkninger i
Cxm 4508

 

Indvendigt i vognen er der skruet forstærkninger på ca. hvert andet spær. Forstærkningerne er blevet svejset sammen med de langsgående firkantrør, som igen er boltet til vognsiderne.
Vognkassen har også fået monteret specialfremstillet x-formet forstærkninger mellem 4 sæt stolper i hver side.
Da alle disse forstærkninger var på plads, blev de taljer der holdt vognkassen på plads fjernet. Vognkassen flyttede sig kun ganske få mm, så forstærkningerne har hjulpet meget.
Nu arbejdes der på at rette taget over endeperronerne op. Her skal også skrues forstærkninger på.

 

 


Jan Erik monterer baghjul på
rangertraktor 2

 

De nye bagdæk er blevet monteret på rangertraktor 2. Køleren er også blevet monteret og kølervæske påfyldt, så traktoren er snart klar til drift.

På K 564 arbejdes der på at rette diverse småskavanker som blev fundet ved julekørslerne. Der arbejdes også på at montere pyrometret igen. Leverandøren har repareret det uden beregning, men vi har ikke fået oplyst hvad fejlen var. Der er fremstillet en lomme i rustfrit stål til føleren, så den ikke kommer direkte i kontakt med den overhedede damp i samlekassen.

OHJ 24

er blevet flyttet til Høng i slutningen af januar. Læs reportagen om flytningen.

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes stadig på ombygningen af nittebøjlen.

Kilesporene i akselportene er ved at blive bearbejdet i rette facon. Meget foregår med håndkraft, så det er langsommeligt.

Drivhjulsættet er blevet drejet af. For at komme ned i rent materiale, blev hjuldiameteren mindre end på det kobbelhjul der allerede var drejet af, så det må op en gang til.

Se billeder på www.ohj38.dk

marts 2008

Nyt fra arbejdsholdene
Marts 2008

Høng

På Cxm 4508 er arbejdet med vognkassen nu nået så langt, at det nye undertagpap er blevet lagt på. Indvendigt er forstærkningerne blevet lavet færdige inklusiv en tværforstærkning hvor den nye skillevæg skal være. De genbrugelige dele af skillevæggen og skydedøren har været prøvemonteret og der er bl.a. lavet nye huller i gulvet til montagen.
Vognen er blevet flyttet udenfor, og der er monteret en midlertidig beklædning af krydsfiner for at holde vandet ude.

Nu der er plads i remisen, er en større oprydning gået i gang. Vi har kasseret en boremaskine af ældre årgang og en masse ting til drejebænkene skal lægges på plads. Det medfører en del omrokeringer af skabe og lign. Næste opgave i remisen bliver undervognsrevision af pakvognen Eh 6762.

Cu 4011 er ved at blive løftet, så den ene aksel kan blive skiftet. Dette er pga af nogle store flader på det ene sæt hjul. Løftet sker v.hj.a. håndbetjente løftetårne og kræver en hel del manuelt arbejde. Arbejdet strækker sig derfor over flere arbejdsdage og er ikke færdigt endnu.

På K 564 er pyrometret monteret igen og der arbejdes stadig med almindelige vedligeholdelses opgaver.

Rangertraktor 2 har kørt sin jomfrutur med rangeropgaver ved remisen. Det viser sig imidlertid at den bruger næsten lige så meget smørerolie som den bruger dieselolie. Der skal altså kigges på motorens stempelringe ved førstkommende lejlighed.

 


Cu 4011 delvis løftet i Høng
8. marts 2008

 


Cxm 4508 i Høng
8. marts 2008

​​​​​​​


Rangertraktor 2 i Høng
8. marts 2008

 

Baneafdelingen

Den nyoprettede Baneafdeling havde inviteret til arbejdsdag i Gørlev lørdag den 8. marts. Omkring kl. 10.00 var 20 mand m/k i fuldt sving med skovle og trillebøre, assisteret af 3 minigravere og 3 motorbører. Skovle,trillebører og maskiner med fører, var sponseret af Gørlev firmaet Pihl Coating. Arbejdet gik ud på at frilægge sveller og svelleskruer, så sporet kan blive inspiceret.
Det var tungt arbejde, da græs og ukrudt holdt godt fast i det grus og jord som skulle fjernes.
Senere skal sporet fejes for at blive rigtigt pænt.

 


VSVTs banemester Jan Erik
dirigerer tropperne i Gørlev
8. marts 2008

 


Frivillige lokale hjælper til i Gørlev
8. marts 2008

​​​​​​​


Fuld aktivitet i Gørlev
8. marts 2008

 

OHJ 38 i Kalundborg

Her er en milepæl nået, idet der nu er sat dato på nittearbejdet på rørhulspladen i røgkammeret.
Arbejdsgangen er prøvet af ved en prøvenitning og nittebøjlen fungere upåklageligt.
Se billederne på www.ohj38.dk

april 2008

Nyt fra arbejdsholdene
April 2008

Høng

På Cu 4011 er den ene aksel skiftet ud pga. flader på hjulene. På Cu 4160 er også skiftet en aksel. Her var årsagen skarpe flanger.
Arbejdet med udskiftning af akslerne har taget lang tid, dels fordi arbejdet foregår under åben himmel og dels fordi der ikke er elmotorer på løftetårnene.
Ved hjælp af et særligt mellemstykke, kan vi bruge den store luftboremaskine som motor. Så skal der i det mindste ikke bruges håndsving, men der løftes kun med et tårn af gangen.
Arbejdsgangen er derfor at løfte et lille stykke af gangen med det ene tårn og derefter med det næste osv. Der er så heldigvis "musik" til arbejdet, da luftboremaskinen lyder som en kæmpe motorcykel der bliver fyret helt af.
Når vognen skal ned igen, er metoden den samme, bare med boremaskinen i bakgear.

Nu er Eh 6762 blevet løftet i forbindelse med periodisk revision. Den skal også have andre hjulsæt pga. flader på hjulene. Bremsetøjet skal afmonteres og der skal fremstilles nye bolte og bøsninger til bremsetøjet.

Der er fremstillet nye trinbrætter til Cy 4640.

På alle vognene arbejdes med klargøring til årligt syn.

Værkstedet i Høng har også ombygget en lille traktor med fejekost, så den kan køre på sporet til Gørlev. Skinnehjulene er taget fra en deployer, og monteret på em ramme under traktoren. Skinnehjulene kan hæves og sænkes, så det er valgfrit om den skal kører på vej eller skinner.

Bagakslen på traktoren er forlænget ½ meter så begge baghjul kan trække traktoren af sted, selvom der køres på skinner. Køretøjet, som formentligt vil blive navngivet Skinnekost 1 (SK1), skal bruges til at feje Gørlevsporet rent for grus og ukrudt oven på svellerne.

 


Eh 6762 løftet i Høng
15. april 2008

 


Skinnekost 1

​​​​​​​


Tommy lodder benzintanken til
Skinnekost 1

​​​​​​​


Sebastian med luftboremaskinen

 

K 564

Arbejdet har koncentreret sig om at få lavet de småting færdigt som manglede efter sidste sæson og med at gøre den klar til årligt syn.

 


Leo skifter vandstandsglas på
K 564

 

OHJ 38 i Kalundborg

På undervognen arbejdes stadig med opmåling af akselportene samt reparation og tilpasning af dele.
Akselkassernes bronzebakker er fræset i den rette facon. De faste slidbakker er blevet afmonteret.
Der skal svejses på dem og efter følgende skal de fræses i korrekt facon.

Afdrejningen af driv og kobbelhjul er færdig.

Lørdag den 12. april 2008 blev rørhulspladen i kedlens røgkammerende er nittet færdig. Se billederne på www.ohj38.dk . Nitterne skal nu stemmes for at arbejdet er helt færdigt.
Næste opgave på kedlen bliver at skifte enkelte dårlige bundrammenitter.

OHJ 24

Arbejdsholdet har været samlet i Høng og har bl.a. arbejdet med at rengøre lokomotivet indvendigt.

maj 2008

Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2008

Høng

10. maj 2008

 

 


Sebastian renser undervogn på
Eh 6762

 

Alle vognene har gennemgået årligt syn uden problemer.
På Eh 6762 arbejdes med revision af undervognen og bremsetøjet. Der er fremstillet nye splitbolte til alle de bevægelige samlinger i bremsetøjet. Splitboltene er samme model som vi lavede til Cu 4130, dvs. at bolten er boret igennem på langs og med tværkanaler ud til smørerstederne. I hovedenden af bolten skrues en fedtnippel i og fedtet kan derfor trykkes ud til smørerstederne gennem bolten. Trækstænger og ophæng til bremsetøjet er blevet renset og efterset.

 


Jens borer smørekanaler i splitbolt.

 


Splitbolt klar til montering på
Eh 6762

 


Carl Otto ordner en bremsesko til
Eh 6762

 

K 564

Der arbejdes stadig med forskellige småopgaver, f.eks. ændring af damprøret til smøreapparatet og ændring af holderne for ildværktøjet. Lokomotivet har været gennem årligt syn. Der skal skiftes nogle ristestænger og sidesejlene i førerrummet skal repareres.

Baneafdelingen

Her arbejdes fortsat med fejning af Gørlev-sporet samt beskæring af bevoksningen langs sporet. I takt med at svellerne "graves" frem, kan vi konstatere at de er i forbavsende god stand. På de 5 km mellem Høng og Gørlev er der kun 10 sveller som skal skiftes. Sporet er ret kraftigt i forhold til andre veteranbaner. Overbygningen hedder IV B, hvilket vil sige at skinnerne vejer 37 kg/m og er skruet til svellerne. Svellerne er fra midten af 1950`erne mens skinnerne, som er lasket sammen for hver 11 meter, er fra ca. 1900.

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes fortsat med delene til akselportene. Bronzebakkerne er blevet fræset af og der er svejset på de tilhørende mellemstykker. Der er lagt op til 5 mm på og nu skal det undersøges om mellemstykkerne har slået sig af varmen fra svejsningen inden de fræses i facon.
Slidskoene i krydshovederne arbejdes der også på. De skal fræses i facon og skal måles op til mellemlæg.
Sikkerhedsventilen til togopvarmningen er blevet renoveret.
Efter mange eksperimenter med dioder i frontlanternerne, er der nu valgt en ny type hvor det kun er nødvendigt med en diode i hver lanterne.
I røgkammeret, som er afmonteret fra kedlen, arbejdes med at svejse tæringer op.
Gasovnen der bruges til at varme nitter i, er ved at få ny indmad, da de ildfaste sten var slidt op

Se mere på www.ohj38.dk .

juni 2008

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2008

Høng

Revisionen af Eh 6762 er stadig i fuld gang. Fjedrene er nedtaget for eftersyn og smøring. Hjulsættene er i skrivende stund til afdrejning hos et eksternt firma.
Der arbejdes stadig med fremstilling af bolte til bremsetøjet samt eftersyn af diverse dele til undervognen.
Til Cu 4011 er Mette i gang med at fremstille nye bagagenet som "hjemmeopgave". Forud er gået en del forsøg med diverse materialer, samt afprøvning af teknikker. Nu kører det på skinner og resultatet ser fantastisk godt ud.


deke tuk fhederioglbg op Eh-vogn

 


Gammelt bagagenet i Cu 4011

 


Nyt bagagenet i Cu 4011

 

K 564

Der er skiftet ca 20 ristestænger. Dem vi havde på lager passede ikke helt, så de skulle fræses til i begge ender inden de blev lagt i.
Alle kedlens renseklapper er blevet ordnet og nummereret så det er lettere at finde ud af hvor de hører til.
Damprøret til cylindersmørerapparatet er bygget om så det har fået et bedre forløb.

OHJ 24

I øjeblikket vaskes sod væk i maskin-,generator- og førerrum. Ca. 80% kan vaskes væk, mens det øvrige skal males på ny. Der arbejdes også med opsætning af arbejdslys i maskin- og generatorrum, så arbejdet ikke skal foregå med håndlygter.

Baneafdelingen

Vi har nu modtaget Trafikstyrelsens sikkerhedsgodkendelse til at køre på Gørlev-sporet.
Det eneste formalia der nu mangler, er Banedanmarks underskrift på skødet. For at skødet kan skrives under, manglede kun den sidste tilkendegivelse fra Trafikstyrelsen og det er nu på plads.

 


Gørlev-strækningen før klipning

 


Gørlev-strækningen efter klipning

Ud over de allersidste formalia mangler endnu en del praktisk arbejde, bl.a. grenklipning. Den første del er udført af et eksternt firma og det resterende udføres af et andet firma snarest.
Der er også en grøft der skal ordnes; et rør er stoppet under en markvej.
Baneafdelingens arbejde er blevet besværliggjort af at bagakslen er knækket på Skinnekost 1. Sk1 bruges også som en slags trojle, så nu skal værktøjet bringes ud til arbejdsstedet på anden vis indtil Sk 1 er repareret igen.
Selvom der stadig restere noget manuelt arbejde, tor vi nu så meget på sagen, at vi har valgt at offentliggøre køreplaner med Gørlev som destination.

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes fortrinsvis med reparationen af dele til undervognen. Slid bliver svejset op og delene bliver fræset på ny.
Hjulsættenes modstand er blevet målt af vores tilsynsførende og alle var OK.
Mellem forreste kobbelhjulsæt og forløberen ligger en fjederbalance under midten af lokomotivet. Bolten i midten af balancen skal ud for at kontrollere at smøringen virker, men dette har vist sig meget svært, sikkert pga. slid på bolten, så der arbejdes med en brugbar metode.
Der arbejdes stadig med svejsning af tæringer i røgkammeret.
Arbejdsholdet leder også efter en sponsor til overhederelementer og til støbning af nye krydshovedsko.

Se mere på www.ohj38.dk .

Vognhal i Høng

Vestsjællands Veterantog har købt et areal af Vestsjællands Lokalbaner i syd-enden af Høng station, nærmere bestemt langs "DLG-sporet". Arealet skal bruges til en vognhal.
Forarbejdet har stået på gennem lang tid, bl.a. har den gamle Høng kommune gennemført en nabohøring. Med købet er planerne om vognhallen rykket ind i næste fase, hvor der skal søges byggetilladelse. Samtidigt er bestyrelsen startet på at finde midlerne til opførelsen af hallen.
Fra Viby Sj. har vi fået en del sporrammer fra sidesporene som netop er blevet taget op. Der er rigeligt med sporrammer til de spor der skal være i vognhallen. Vi mangler således kun 2 sporskifter for at have de nødvendige spormaterialer på lager.

På arealet er der bygget en kulgård, så vores kullager ikke skal ligge direkte på jorden. Dette har givet problemer ved nogle kørsler, da det ikke kunne undgås at få både grus og sten med på tenderen når kullene blev læsset.

juli 2008

Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2008

Vognene i Høng

Revisionen af Eh 6762 er nu afsluttet. Der måtte fremstilles en ny stillebolt til ene fjederophæng, da den gamle knækkede under afmontering. Hjulsættene har været til afdrejning og der er fremstillet nu bolte med fedtsmøring til bremsetøjet. Vognen har også fået ny hjælpeluftbeholder.

Baneafdelingen

Efter en kæmpe indsats fra baneafdelingen, til tider med hjælp fra "tvangsudskrevne" familiemedlemmer, kunne Gørlev-sporet meldes klart hele 3 dage før indvielsesturen for kommunalbestyrelsen og andre indbudte gæster.

Opgaverne langs sporet er mangeartede; her er et udsnit af de opgaver der er løst i løbet af den sidste måned:
Grøftens rørløb under en markvej (overkørsel 34) var stoppet. Et nyt rør er blevet gravet ned så vandet igen kan løbe frit.
Flere steder var sporvidden for smal. Dette er blevet justeret ved at skrue svelleskruerne op på 5-6 sveller, flytte underlagspladerne, bore nye huller og derefter skrue skinnerne fast igen, alt i alt et stort arbejde.
Ved de 3 "asfaltveje" over banen står blinkanlæg som har været ude af drift i mange år. I samråd med tilsynet, er det besluttet ikke at reetablere blinkanlæggene. I stedet standser toget foran vejene og 2 vejvagter standser vejtrafikken inden toget kører over. Lamper og klokker er så blevet fjernet fra blinkanlæggene og i stedet er der opsat skilte "Se efter toget".
Efter omfattende grenklipning med maskiner, er de sidste grene klippet med håndkraft.

 


Baneafdelingen rykker ud

 


Underlagsplade rettes til

​​​​​​​


Opsætning af skilte i
nattens mulm og mørke

 

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes stadig med reparationen af dele til undervognen. Slid bliver svejset op og delene bliver fræset på ny. Specielt akselportene på de midterste aksler er meget slidt.

Mellem forreste kobbelhjulsæt og forløberen ligger en fjederbalance under midten af lokomotivet. Smøringen af bolten i midten af denne langsgående fjederbalance bliver lavet om til central fedtsmøring.

Der arbejdes stadig med svejsning af tæringer i røgkammeret.

Der skal fremstilles nye krydshovedsko, som laves af stangmateriale i stedet for af støbegods. Arbejdsholdet har fundet en sponsor så bearbejdningen bliver lavet "de i byen".

Der arbejdes også med maling af smådele.

Arbejdsholdet var også ramt af pædagogstrejken, da flere medlemmer er bedsteforældre og måtte træde hjælpende til.

Se mere på www.ohj38.dk.
 

august 2008

Nyt fra arbejdsholdene
August 2008

Høng

I den forløbne måned har arbejdsholdets indsats koncentreret sig om køresæsonen, hvor arbejdsholdet er personale på veterantoget.
Der er dog foretaget lidt løbende vedligeholdelse på køretøjerne, bl.a. er kedlen på K 564 blevet vasket ud.
Veterantoget har i en periode på over 14 dage været "ude af huset", det har først stået en uge i Kalundborg efter Kalundborg - Jyderup kørslerne og derefter en uge i Nykøbing Sjælland mellem Nykøbing - Asnæs kørslerne.

Alligevel er der sket lidt på værkstedet. Den knækkede aksel på Skinnekost 1 er næsten færdigrepareret, så dette stykke skinneværktøj snart er i drift igen.

K 564

På tur til Asnæs, 2. august 2008


De mange rejsende beundrer
omløbet i Asnæs
2. august 2008

 


Stor interesse for sammenkobling
af lokomotiv og vogne.
Asnæs 2. august 2008

 


Der arbejdes med kullene i Asnæs
2. august 2008

 

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes stadig med reparation og nyfremstilling af dele til akselportene.
Lanternerne er lavet færdige med nye lyskilder.
Den lange balance mellem forløberen og første kobbelhjul er lavet færdig.
Forbindelsesrørene mellem sidevandkasserne og rammevandkassen er repareret med composit.
Der ved at blive fremstillet nye bøsninger til fjederstropperne.

Se billeder på www.ohj38.dk.

september 2008

Nyt fra arbejdsholdene
September 2008

Høng

I den forløbne måned er kræfterne hovedsagligt brugt på at få driftssæsonens sidste tog afviklet samt kørt en del særtog. På værkstedet er tiden mest brugt på driftsvedligeholdelse af K 564, f.eks. udvask, slibning af ventiler mm.
Skinnekost 1 blev sat drift efter reparation af bagakslen, men glæden var kort. Ophænget til det ene forhjul knækkede under en sporsætning med nye reparationer til følge.
Sk 1 er dog i drift igen.
Sk 1 har fået selskab af Følgevogn 1, som er fremstillet hjemme hos en af veterantogets gode venner. Vognen er konstrueret i samarbejdet med værkstedet i Høng og er udstyret med nedfældelige sider og påløbsbremse. Vognen har allerede gjort god fyldest ved oprydning i grøfterne langs Gørlev-sporet.
Rangertraktor 2 er taget ind på værkstedet. Traktoren bliver skilt på midten, derefter bliver motoren skilt ad og der skal fremstilles er nyt førerhus. Broderparten af det gamle førerhus er ramt af "stålorm" Bygningerne og installationer kræver også sit; afløbet fra toilettet har været gravet fri og ordnet så der igen er træk i afløbet.

 


Rt2 på værkstedet

 


Baneafdelingen rykker ud med
Sk1 og Fv1

 

OHJ 24

OHJ 24 er blevet flyttet til sporarealet ved remisen i Høng, så arbejdsholdet har bedre betingelser med adgang til værksted, strøm, opholdslokaler mm.
De gamle akkumulatorer er taget ud af lokomotivet. Der vil i stedet blive sat nye lastbilbatterier ind.
De næste opgaver er at flytte dele ud af lokomotivet og lægge dem på midlertidigt lager i remisen samt opsætning af mere arbejdslys.
Der er valgt en ny projektleder: Per Andersen.

Baneafdelingen

Sk 1 er jævnligt i brug for at holde ukrudtet nede på Gørlevsporet. Senest har den været brugt sammen med Fv 1 til oprydning langs banen.
På broen over Bøstrup Å er opsat nyt hegn, efter vandaler havde sparket det gamle i åen.
 

OHJ 38 i Kalundborg

Reparationen af tæringer i røgkammeret er næsten færdig.
Førerhussiderne er færdige. De skal nu sandblæses og males.
I øjeblikket arbejdes med fremstilling af smørerpuder til hjullejerne og med fremstilling af låg til oliebeholderne på hjullejerne.
En sponsor er ved at fremstille nye krydshovedsko til det ene krydshoved. De gamle sko kan genanvendes i den anden side.

Der er nye billeder på www.ohj38.dk.

oktober 2008

Nyt fra arbejdsholdene
Oktober 2008

Høng

På Rangertraktor 2 er fremstillingen af det nye førerhus godt i gang. De enkelte dele er skåret ud af rektangulært rør og der arbejdes med at svejse delene sammen.
Traktorens øvrige dele får en kærlig hånd nu den er skilt ad.

Motoren brugte næsten lige så meget smøreolie som dieselolie men da en "danskvands kur" faldt heldigt ud, er det er dog besluttet ikke at skille motoren ad alligevel. Danskvandskuren består i at lade motoren indsuge forstøvet danskvand mens den kører. Behandlingen løsner de fastsiddende olieskraberinge og olieforbruget bliver så mere normalt.

Cafevognen, Cu 4130, er meget populær blandt de rejsende. Dette kan ses på stolene som efterhånden var blevet noget løse i samlingerne. Stolene bliver derfor skilt ad og limet sammen på ny.

 


Lars arbejder på rangertraktor 2

 

 

K 564

På K 564 arbejdes bl.a. med renovering af vandstandsarmaturerne. Armaturerne i førersiden er blevet afmonteret så pakningerne i hurtiglukkerne kan skiftes. I fyrkassen er forberedelserne til støbning af en murbue i gang. Der bliver bygget en støbeform af træ på stedet, hvorefter murbuen støbes af ildfast materiale fra Hasle Refractories.
Støbeformen forsvinder helt automatisk når der tændes op første gang.
 

 


K 564 uden vandstandsamaturer
i førersiden

 


Dele til vandstandsamaturerne på
K 564

 


K 564, rangertraktor 2 og OHJ 24
ved træremisen i Høng

 

Baneafdelingen

Følgevogn 1 bliver brugt flittigt bag Skinnekost 1, når der samles affald, træ og andre sager op af grøfterne langs banen til Gørlev. Der har ikke været ryddet op i grøfterne i mange år, så der ligger store mængder der skal fjernes.

Pga sporterrænets udformning i Gørlev, kan lokomotivet ikke omløbe toget, mens toget holder ved perronen ved stationsbygning. Derfor har toget standset et sted hvor det var muligt at løbe om, og så har togpersonalet stillet skamler ud for trinene på vognene.
Denne løsning har været af midlertidig karakter og baneafdelingen forbereder derfor i øjeblikket bygningen af en "sidebaneperron" i Gørlev. Perronforkanten bliver af sveller mellem nedrammede skinnestykker. I den nærmeste fremtid skal et firma prøver at banke 4 skinnestykker ned for at høste erfaring med metoden. Herefter tages stilling til hvordan resten skal udføres. Perronen skal være 100 m lang for at hele toget kan holde der når Cxm 4508 kommer med i toget.

OHJ 38 i Kalundborg

Reparationen af føringssporene i akselportene er næsten færdig og der arbejdes ihærdigt på reparation af stillekilerne til akselportene.

Der arbejdes stadig med fremstilling af smørerpuder til hjullejerne. Smørepuderne bliver standardiseret og der fremstillet også nye "smørepudestel"(holder for smørepuderne).

De nye krydshovedsko til det ene krydshoved er fremstillet, betalt af en privat sponsor og der arbejdes nu med monteringen.

Ventilen til dampvarmen er blevet renoveret. Den var groet helt sammen, så delene er blevet glasblæst og samlet igen.

Se billeder på www.ohj38.dk.

november 2008

Nyt fra arbejdsholdene
November 2008

Høng

11. november 2008

På Rangertraktor 2 er fremstillingen af det nye førerhus kommet et godt stykke videre. Skelettet er svejset sammen og diverse afskærmninger ved hjulene er fremstillet og hæftet op. Der mangler nu kun skærmene over baghjulene samt trinene op til førerpladsen. Vinduerne med rammer kan genbruges men der skal fremstilles 2 nye døre.
Bremsesystemet er blevet renoveret med en del nye stumper.

 


Førerhus på Rt2 er godt på vej

Alle stolene til cafevognen, Cu 4130, er nu repareret.
På alle driftsvognene arbejdes med vinterklargøring bl.a. bliver alle låsene gået efter. Samtidigt gøres vognene klar til julekørslerne ved Kalundborg.

Cr 3622 er malerholdet igen kommet godt i gang med nedtagning af lister og afskrabning af gammelt lak.
Det er blevet besluttet at nedtage loftet, da pladerne er bulet og malingen skaldet af. De første plader er blevet taget ned og det har vist sig at tagspærene er meget flotte. Enkelte af spærene er forsynet med jernforstærkninger fra fabrikkens side.

 


Cr 3622 indvendig

 


Spærene i Cr 3622

​​​​​​​


Jens blander støbemasse
til murbuen

​​​​​​​

Baneafdelingen

 


Første halvdel af spor 1 trukket
på plads

Baneafdelingen har kastet sig over et nyt projekt, nemlig sporarbejde på arealet i Høng hvor den kommende vognhal skal ligge.
På området ligger 2 spor, hvoraf det ene hører med til det areal som vi købte af Vestsjællands Lokalbaner. Den ene sidevæg i vognhallen skal ligge mellem disse 2 spor, så for at få lidt bedre plads inde i vognhallen, bliver vores spor blevet trukket en ½ meter sidelæns.
Flytningen sker ved hjælp af en gravemaskine, som først har gravet en rende langs svellerne og derefter trukket sporet sidelæns.
Arbejdet med gravemaskinen er udført af veterantogets gode ven, entreprenør Kaj Andersen, Høng.

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes stadig med reparation af akselportene og stillekiler.
Smørepuderne til aksellejerne er næsten færdige.
Se billeder på www.ohj38.dk.

K 564

På K 564 er arbejdet med renovering af vandstandsarmaturerne færdigt.
I fyrkassen er støbningen af murbuen færdig.
Arbejdsholdet omkring OHJ 38 er godt i gang med at fremstille en røgbrænder til K 564.
Røgbrænderen skal sidde i fyrhullet og tvinge luften herfra ned under murbuen.

 


Find kigger ind i fyrkassen for at se,
hvordan støbningen skrider frem.

 


Murbuen er færdig

 

december 2008

Nyt fra arbejdsholdene
December 2008

Høng

9. december 2008

Arbejdsholdet ved OHJ 38 har fremstillet grundsubstansen af en røgbrænder til fyrhullet i K 564. Den er bukket i facon af 8 mm jernplade. Arbejdsholdet i Høng har derefter fremstillet de sidste stumper og monteret røgbrænderen i lokomotivet.

På cafevognen, Cu 4130, er arbejdsholdet i gang med at isolere dampvarmerørene under vognen. Dampvarmesystemet blev bygget på vognen for snart et år siden, men blev ikke isoleret den gang pga. andre presserende opgaver.
Gulvet i vognen er skrubbet grundigt flere gange og bagefter blevet poleret.

På Cu 4160 er der indbygget en dampvarmeradiator så alle driftsvognene nu har dampvarme. Vognen blev sidste år udstyret med gennemgående dampvarmeledning, som var forberedt med udtag til en radiator. Vi har valgt kun at lave radiator i sidegangen, da det vil være temmelig kompliceret at lave radiatorer i kupeerne. Forenklingen betyder også at anlægget er færdigt til julekørslerne ved Kalundborg midt i december. Rørene under vognen er blevet isoleret.
Et firma i Høng har bukket pladerne til radiatorskjulerne og arbejdsholdet har derefter monteret de nødvendige fødder, beslag osv.
Vognen har også fået installeret batterier i batterikassen så togets batterikapacitet er blevet forøget.

Cu 4160 blev desværre ramt af hærværk (igen) i begyndelsen af december, hvor 3 ruder blev smadret.
Ruderne er blevet skiftet, men det er drøn ærgerligt at skulle bruge tid på at reparer vognene efter hærværk.

Til Rangertraktor 2 har ovennævnte firma bukket hjulskærme til baghjulene i 2 mm jernplade. Delene skal nu svejses sammen og monteres på det nye førerhus.

Cr 3622 arbejdes der stadig med nedtagning af lofter og afskrabning af maling når der er ledige hænder.

 


John og Jan Bo isolerer
dampvarmerør under Cu 4130

 


Jens grundmaler radiatorskjulerne
til Cu 4160

​​​​​​​


Dampvarmerør installeret i Cu 4160

​​​​​​​


Rudeudskiftning i Cu 4160

 

Baneafdelingen

For baneafdelingen er arbejdsvilkårene blevet væsentligt forbedret idet Vestsjællands Veterantog har overtaget en motortrolje med kran fra entreprenørfirmaet Petri og Hausted a/s. Trojlen er en tysk standardtrolje af typen KLV-53 og har nummeret 226 som den bibeholder hos VSVT.
Læs mere om troljen her.

 


MT 226 i Gørlev

 

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdet med undervognen er nu så langt, at akselkasserne med hovedlejerne er monteret midlertidigt i akselportene. Nu forestår opmåling af hovedlejerne i forhold til de udspændte opretningstråde og hjulsættene. Når opmålingen er færdig, kan den sidste bearbejdning af hovedlejerne foretages.

Tilsynet har været på besøg og godkendt resultatet af revnemålinger på kedlen og hjulaksler. Svejsning mellem den originale kedelplade og det nye stykke plade i rundkedlen er blevet ultralydsprøvet i hele sin udstrækning

Nittebøjlen, som blev brugt til nitning af den nye rørhulsplade i røgkammeret, er klargjort til lastbiltransport til Randers. DSB Museumstog skal bruge nittebøjlen til kedelarbejde på R 946 og K 563

De nye smørerdæksler til akselkasserne er færdige.

Se billeder på www.ohj38.dk.

2007

januar 2007

Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2007

K 564

Siden kørslerne i december er der arbejdet på at udbedre småfejl, bl.a. utætte pakninger. Der var knækket en ristestang under kørslerne på OHJ og et eftersyn afslørede revner i adskillige af stængerne. Ristestængerne er støbte og reagere derfor anderledes på for høj varme end smedede stænger der kommer til at hænge meget på midten. De revnede stænger bliver byttet ud med nye. Nu da flere af ristestængerne alligevel var ude, blev lejligheden benyttet til at fjerne fuglerederne fra rørene i fyrkassen. I denne sammenhæng har fuglereder ikke noget med vores flyvende venner at gøre, men en betegnelse for ansamlinger af kulrester på rørenderne.

 


Jan fjerner fuglereder fra
rørenderne i fyrkassen -
et stort arbejde

 

Regulatorhåndtaget og omstyringshåndtaget er sendt ind til matforkromning. Disse håndtag ruster meget hurtigt når det varme lokomotiv køres ind i remisen og skal så pudses inden næste kørsel. Det skulle vi så undgå i fremtiden.

 


Leo skifter pakning i damprøret
til turbegeneratoren

 

Har du lyst til at deltage i arbejdet i Høng remise, er du velkommen til at kontakte Lars B. Christiansen,
24 68 78 90, eller kigge ind i remisen
tirsdag 1800 til 2230 eller
lørdag 0900 til 1700

Vognene i Høng

Arbejdet med at skifte dårlige beklædningsbrædder på flere af vognene er afsluttet.
I cafevognen CU 4130 arbejdes der med at installere dampvarmeanlæg. Vognen har hverken haft dampvarmeledning eller varmeanlæg i den tid den har været i drift i jernbaneklubben, så det er et større arbejde.

 


Ribberør under indbygning i
Cu 4130

 

Vi har købt nogle ribberør der ikke fylder så meget, så der er plads til dem langs ydervæggen. Der skal også fremstilles specielle radiatorskjulere af plade med kløver-mønster.
Der vil ikke blive installeret et sindrigt styringssystem, kun en hane i begge ender af ribberøret. Dette har fungeret fint i CY 4640 hvor der blev indbygget varmeanlæg for flere år siden.

Senere vil vi installere dampvarmesystem i CU 4160, som er den vogn sidste der mangler.

Eh 6762 er blevet malet indvendigt.

 


Tommy ordner dampvarmehane
til Cu 4130

 


Hygge i remisens kaffestue,
16. januar 2007

 

OHJ 24

Arbejdet med at grundmale lokomotivet ligger stille i øjeblikket pga. udendørstemperaturen. Der arbejdes dog stadig med at flytte reservedele og rustbehandle disse.

En af de store udfordringer for arbejdsholdet er at få koordineret arbejdsdagene, da flere på arbejdsholdet har skiftende arbejdstider eller tilkaldevagt.

OHJ 38 i Kalundborg

Et par mand er gået i gang med at løse de sidste opgaver der mangler på kedlen, inden den nye rørhulsplade kan nittes i.
De store kedelrør er svejset færdigt og næste opgave for svejseren er fremstilling af de nye overhederelementer.
Der arbejdes stadig med grundmaling af rammen og maling af diverse "smådele" såsom sandkassen.
Den midterste kedelbærer er under reparation. Samtidigt er rammevandkassen ved at blive renset indvendigt, så det nye låg kan boltes på.
Der arbejdes også med revision af diverse armaturer, så de kan ligge klar til montage senere.

Arbejdsholdet har lidt under personalereduktionerne på Asnæsværket i den senere tid; på et tidspunkt var arbejdsholdet halveret i forhold til starten i december 2003. Men nu er et par nye folk startet på arbejdsholdet, så det "vokser" igen.

Arbejdsholdets hjemmeside har fået ny redaktør. Den hidtidige redaktør skal tiltræde et nyt job på Grønland, så det har knebet med opdateringerne i den seneste tid. Dette skulle der gerne blive rådet bod på nu.

Hvis du har et ønske om at deltage i arbejdet med OHJ 38, er det desværre ikke sikkert at du kan få dit ønske opfyldt. På grund af sikkerheds- og adgangsforhold på Asnæsværket, er det kun medlemmer af Asnæsværkets personaleforening der kan deltage i arbejdet.

februar 2007

Nyt fra arbejdsholdene
Februar 2007

Høng

I den forløbne måned har arbejdet været koncentreret om vognene CU 4130 og CU 4160, da vi havde lovet at der ville være varme i CU 4130 til en kørsel 24. februar. Kørslen blev desværre aflyst i sidste øjeblik, da strækningen til Tølløse stadig var lukket af sne.

På CU 4130 er dampvarmeanlægget lavet færdigt. Alt er nyfremstillet inkl. radiatorskjulerne. Pladerne til radiatorskjulerne er blevet klippet og bukket på virksomheden Simatek i Høng. I remisen er de så lavet færdige med forstærkninger og ben. Varmeanlægget er blevet afprøvet og fungere fint.

På CU 4160 er der etableret en gennemgående dampvarmeledning, som er forberedt for indbygning af dampvarmeanlæg. Med gennemgående dampledning i Cu 4160, kan der varmes på vognene fra begge ender af stammen. Vognen er den sidste der mangler at få varmeanlæg og dette vil blive bygget ind i den nærmeste fremtid.
 


Radiatorskjuler monteret i Cu 4130

EH 6762 er indbygget en benzindrevet el-generator. Den skal bruges til at oplade batterierne til vognenes belysning samt til strømforsyning af kaffemaskiner etc. Generatoren vil kun være startet, når det kan ske uden at ødelægge vores rejsendes oplevelse af toget.


Jan Erik og Jens monterer
e​​​​​l-generatoren i Eh 6762

På K 564 er det nye fjerntermometer til måling af overhedertemperaturen monteret. Termometret blev indkøbt for 1 års tid siden, men først nu har vi fundet tid til at få det installeret. I mellemtiden har vi klaret os uden termometer.

 


Fjerntermometret monteret i
førerrummet på K 564

 

OHJ 38

På kedlen arbejdes med at monteret de støtter der holder forskellige armaturer fast. Der er også svejset nogle gnavemærker fra vandkassebeslagene op.

På undervognen arbejdes stadig med at grundmale de forskellige svært tilgængelige steder.
Samtidigt foretages den sidste afrensning disse steder.
Det nye låg til rammevandkassen er lavet klar til at blive svejset i.
Der er ved at blive lavet et dræn fra kulkassen, så det vand der samler sig kan løbe væk.
 

 


Nye støtter i kedlen til OHJ 38

Der arbejdes også med de mange løsdele:
På bunddækslerne til rammevandkassen er ved at blive monteret en slampotte, så det bliver let at rense slam ud. Tryklufttankene og sandkassen er blevet malet sorte og sandingsventilerne monteret på sandkassen.
Sikkerhedsventilen til trykluftsystemet er renoveret.
Der er ved at blive fremstillet nye sier til injektorenes sugerør.

 


Udsigt over rammen til OHJ 38

 


Ullitz drejer støtter til OHJ 38

 

OHJ 24

Arbejdet har ligget næsten stille da vejret forhindre malearbejde. Der bliver dog stadig arbejdet på at konservere reservedele.

 


Dinitrolbehandlede topstykker til
OHJ 24

 

marts 2007

Nyt fra arbejdsholdene
Marts 2007

Høng

Vi skal fremstille nitter til kedelarbejdet på OHJ 38. Derfor har vi haft besøg af Erik Rothmann som tidligere var leder af værkstedet i Høng. Erik er efterhånden blevet 76 år men "still going strong" og er stadig god for et råd eller et lille mirakel. Erik har hjulpet os med at indstille pressen og lave et par prøvenitter. Nu skal vi have fremstillet en lille gasovn til opvarmning af nittejernet. Essen er for besværlig at bruge til dette arbejde, selvom prøvenitterne blev opvarmet her.

 


Erik Rothmann varmer nittejern
i essen

 


Carl Otto og Erik indstiller pressen

 

Vognene

På flere af vognene arbejdes med udbedring af småskader på beklædningen.
Eh 6762 er blevet malet indvendigt, hvilket har frisket gevaldigt op. Udvendigt er der også blevet malet på de nye beklædningsbrædder.

På cafevognen Cu 4130 arbejdes på højttryk med revision af bremsetøjet. Her skal laves nye bolte og bøsninger til næsten alle forbindelserne. Alle bremsetrækstænger er derfor afmonteret i øjeblikket. Boltene bliver lavet med en fedtnippel og smørekanaler der munder ud ved alle bøsningerne, så samlingerne kan smøres effektivt.

 


Udboring af bremsearm til Cu 4130

 

K 564

Arbejdet har dels koncentreret sig om at gøre klar til det årlige syn, dels om ændring af nogle kobberrør.
Rørene fra vandstandsglassenes bundblæsning er blevet forlænget under lokomotivet. Udblæsningen sker så et uskadeligt sted, i stedet for ud over bageste askekasseklap.
Et andet kobberrørarbejde der ved at være færdigt, er forbindelsen fra tenderens bremsecylinder til et nyt manometer på førerpladsen. Det eksisterende bremsecylindermanometer viser kun trykket i lokomotivets bremsecylinder. Forbindelsen til det nye manometer blev forberedt ved revisionen af lokomotivet, men først nu er der tid til at lave det færdigt.

OHJ 24

Arbejdet med grundmaling af lokomotivet har ligget stille pga. vejrlig og medlemmernes arbejde.
Nu vejret bliver bedre, kommer malerarbejdet i gang igen.
Der er blevet arbejdet med at konservere reservedele.

OHJ 38 i Kalundborg

På kedlen er de 4 topstøtter der skulle skiftes, boret ud. Kedlen er således klar til at den nye rørhulsplade i røgkammeret kan nittes i. Nitterne der skal bruges, fremstilles af arbejdsholdet i Høng.
Se mere på hjemmesiden www.ohj38.dk

april 2007

Nyt fra arbejdsholdene
April 2007

Høng

K564

På lokomotivet har arbejdet koncentreret sig om lidt almindelig vedligeholdelse samt klargøring til årligt syn som blev gennemført 24. april.
Rørføringen til manometret for bremsecylindertryk på tenderen er færdig.
Der er også kommet påskrifter i førerrummet om max. hastighed og max. damptryk.

 


Leo monterer rør til manometer

 

 

Vognene

På alle vognene er der arbejdet med klargøring til årligt syn som også blev gennemført 24. april

Cy 4640 er der skiftet enkelte beklædningsbrædder. Inde bag beklædningen er skiftet enkelte stykker træ som var dårlige.

I Cu 4011 er der blevet malet indvendigt men arbejdet er endnu ikke færdigt.

Cu 4130 har bremsetøjet været afmonteret for revision. Der er fremstillet nye bøsninger og bolte til alle samlingerne.
Boltene er boret næsten helt igennem og forsynet med en smørernippel i hoved-enden. Fra den gennemgående kanal er der huller ud til overfladen. På den måde kan alle slidsteder fedtsmøres "indefra".
Hullerne i de forskellige trækstænger og bremsearme er boret op fordi de var ovale. Derefter er de nye bøsninger monteret.

 


Jens drejer bøsninger til
bremsetøjet

 


Carl Otto arbejder med
beklædningen på Cy 4640

 

OHJ 38 i Kalundborg

I kedlen er der monteret nye topstøtter i stedet for dem der skulle skiftes.
Skorstenen er blevet renoveret og malet.
Røgkammerlågen er blevet sandblæst og er ved at blive repareret, bl.a. med ny en brandplade.

Førerhuset sideplader består af 2 dele; et stykke der går op til toppen af vandkassen og så stykket over vandkassen. Der er ved at blive fremstillet nye plader til stykkerne over vandkassen.

Der er ved at blive drejet nye bolte til fjederbalancerne.

Rammevandkassen er blevet malet indvendig og det nye låg er monteret.

Se mere på hjemmesiden www.ohj38.dk

maj 2007

Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2007

Høng

K 564 er i øjeblikket lejet ud til Nordsjællands Veterantog, så arbejdsopgaverne har været lidt anderledes end de plejer.
Vi har bl.a. fået ryddet op i ubrugeligt værktøj og materialer og et længe næret ønske om at komme af med vores dynge af gammelt jern er opfyldt. Det gik der også flere "arbejdsdage" med.
Et andet meget stort ønske er opfyldt; vi har fået 2 forholdsvis nye drejebænke i stedet for de 2 antikke som vi har haft i mange år. De nye drejebænke kommer fra Frederiksværkbanens værksted i Hundested, hvor vi selv har hentet dem. De er endnu ikke sat på plads i Høng, men vil blive det snarest. De gamle drejebænke skal først flyttes og der skal ændres lidt på indretningen i værkstedet.

Til OHJ 38 har vi, med hjælp fra Erik Rothmann, fremstillet ca. 80 nye nitter som skal bruges til at nitte den nye rørhulsplade i kedlen med.

Arbejdsholdet har også været 2 dage i Hvalsø for at sortere, rydde op og indvinde reservedele. Pladsen i Hvalsø skal ryddes snarest, så vi det er vi ved at forberede. Nogle af køretøjerne skal til Høng, resten skal til vognhallen i Marslev.
Efter aftale med hovedforeningen bliver Cy 4638 hugget op. Vognens tag er råddent og der er ikke noget indmad i vognen, som har været brugt af signaltjenesten ved DSB. Beklædningsbrædderne fejler derimod ikke noget, så de er blevet skruet af med genbrug for øje.

 

Vognene i Høng

På flere af vognene er endeperronslåger osv. blevet malet.

Cy 4640 er arbejdet med at skiftet beklædningsbrædder af fyr afsluttet og vognen er ved at blive malet udvendigt.

Cu 4011 arbejdes stadig med at male vognen indvendigt.

 

 


TekstLars og Jens afmonterer
drejebænk i Hundested

 

Bestyrelsen

Her i foråret 2007 har bestyrelsen arbejdet hårdt på at få afklaret fremtiden for Gørlev-sporet. Håbet er at Kalundborg kommune vil købe sporet af Banedanmark og at vi så kan køre veterantog på nogenlunde samme vilkår som Mariager-banen gør det. I skrivende stund er der ikke fundet en endelig løsning, så det er fortsat usikkert om vi kan gennemfører de planlagte kørsler mellem Høng og Gørlev til sommer.

Et andet område der arbejdes med, er planerne om en vognhal i Høng. Høng kommune gennemførte sidste år en nabohøring og Vestsjællands Lokalbaner er positive overfor ideen. Lige nu mangler vi en lejeaftale om arealet, for at kunne søge om byggetilladelse. Næste skridt bliver ansøgninger til forskellige fonde om midler til byggeriet.

Et andet område der er brugt en del kræfter på, er de køretøjer der står udendørs i Hvalsø. Af hensyn til bevarelsen af køretøjerne, og til dels på grund af naboklager, har det været nødvendigt at finde et nyt opbevaringssted. Vestsjællands Veterantog har heller ikke mulighed for, i en overskuelig fremtid, at sætte alle køretøjerne i stand. I samarbejde DJK`s hovedbestyrelse, er det blevet bestemt hvilke køretøjer der skal flyttes til Høng og hvilke der skal til DJK`s vognhal i Marslev.

Bestyrelsen er også involveret i planlægningen af kørslen for Regentparret den 13. juni. Der har været hektisk mødeaktivitet den sidste måneds tid for at få detaljerne på pladsStøtteforeningen

Der arbejdes med ideer til nye souvenirs, bl.a. en ny udgave af sidste års succes, trøjen med billedet af veterantoget.

OHJ 24

I den forløbne måned, er de fleste af de sidste reservedele flyttet fra Nykøbing Sj. til Asnæsværket. De dele som allerede var blevet rustbeskyttet på Asnæsværket, er flyttet til en lagervogn i Gørlev. Skinnebussen der stod foran OHJ 24 i Nykøbing Sj. remise er blevet flyttet, så fremover vil det være lettere at komme til at arbejde på lokomotivet.

OHJ 38 i Kalundborg

Rammen er nu grundmalet og arbejdet med at male den sort starter snarest.
Fodpladen er blevet repareret ved smørerapparatet.
Den midterste kedelbærer er monteret på det nye låg til rammevandkassen. Stillekilerne til akselportene er blevet skilt ad og nye dele skal fremstilles Hos et firma i Roskilde er der støbt nyt hvidtmetal i alle hovedlejerne.
Se mere på hjemmesiden www.ohj38.dk

 


Nye nitter til OHJ 38

 

juni 2007

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2007

Høng

Tiden op til 13/6 var præget af forberedelserne til kørslen for regentparret. Ikke kun teknikken skulle være i orden, men også rengøring og udsmykning af vognene. Bestyrelsen var også på hårdt arbejde med mange møder og administrative forberedelser.

Kørslen for regentparret førte en masse positiv presseomtale med sig, men desværre også en del negativ interesse. I ugen efter kørslen har hærværkspersoner flere gange angrebet vognene ved remisen i Høng. I Cu 4130 har der således været smadret ruder flere gange og der har været indbrud i CR 3622 flere gange. Sidste gang smadrede hærværkspersonerne en af de midterste indgangsdøre til pindebrænde. Det er meget ærgerligt igen at skulle bruge en masse tid på at reparere hærværksskader.

Cy 4640 har ikke været med i særtogene den sidste måneds tid, da den er ved at blive malet udvendigt.

De nye drejebænke er næsten kommet på plads i remisen. Et par skabe med værktøj skal flyttes, og vi mangler at få maskinfødderne til drejebænkene leveret, inden drejebænkene kan sættes helt på plads. Den lille drejebænk har dog været i brug til et par småopgaver.

Vi har købt en "ny" rangertraktor med tilhørende roterende kost. Begge dele er dog ved at blive renoveret inden de kan tages i brug.

Søndag 24/6 blev 7 af vognene fra Hvalsø flyttet til Høng. I den forbindelse var en udrykningsstyrke fra Høng i Hvalsø for at klargøre vognene til transport.

 


Steen og Jan Erik vasker kedel ud

 


Ole renser ruder på Cu 4160

​​​​​​​


De nye drejebænke i Høng remise

​​​​​​​


Per arbejder på den roterende kost

​​​​​​​


Jan og Jens studerer relæer til de
nye drejebænke

 

OHJ 24

I en pause i regnvejret er det lykkedes arbejdsholdet at få malet noget mere på lokomotivet. Efterhånden er ca. 98% af lokomotivets udvendige flade grundmalet.
Ladeapparatet har også været tilsluttet til batterierne, som stadig er i fin form.
Næsten alle reservedele er flyttet og rustbeskyttet.

OHJ 38 i Kalundborg

Den nye rørhulsplade til kedlens røgkammerende har været løftet op til kedlen og alt ser rigtigt ud. Det er planen at den skal sættes på plads i kedlen mandag 2/7. Herefter skal alle hullerne til nitterne bores.
Der arbejdes stadig på at male undervognen sort og på at renovere siderne til førerhuset.
Bremsekoblingshanerne er blevet renoveret.
Lanternerne er blevet glasblæst og malet,

Se billeder på hjemmesiden www.ohj38.dk

juli 2007

Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2007

Høng

Efter en del flytten rundt på skabe i remisen, er de nye drejebænke kommet op og stå på maskinfødderne. Drejebænkene mangler dog den sidste opretning for at kunne meldes helt klar til driften.
Den anden gamle drejebænk er blevet flyttet ud af træremisen og der arbejdes nu med at sætte reoler op hvor den stod.

 


9 fra Høng-holdets medlemmer
foran CR 3622 31. juli 2007

Der arbejdes stadig på at renovere den "nye" rangertraktor og tilhørende roterende kost.

Cy 4640 er igen at finde i veterantogene, men pga. den senere tids regnvejr, er malerarbejdet kun færdigt på den ene side og den ene gavl.

I Cu 4011 arbejdes stadig med at male indvendigt. Flere kupédøre er nedtaget for reparation og maling.

I Cu 4130 er der ophængt portrætter af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. som benyttede vognen ved kørslen 13/6 2007 til Ruds Vedbys jubilæum.

K 564 er der udført den sædvanlige driftsvedligeholdelse, dvs. udvask og skift af bremseklodser samt diverse småreparationer.

Arbejdsholdets medlemmer deltager i sommerens kørsler som personale.

 

Bestyrelsen

Igennem efteråret 2006 og foråret 2007 arbejdede bestyrelsen på at skabe mulighed for igen i år at kører veterantog mellem Høng og Gørlev. Dette lykkedes af forskellige årsager ikke, så kort før sæsonstart blev det besluttet at kører mellem Slagelse og Dianalund i stedet for. Det medførte så at køreplansbrochurerne kom meget sent ude, både til turistbureauer og på hjemmesiden.
Det har dog vist sig at der er omtrent samme antal rejsende som sidste år.

OHJ 38 i Kalundborg

Det har også været sommerferie på Asnæsværket, men der er alligevel blevet arbejdet på OHJ 38, bl.a. med at fremstille forskelligt værktøj til opmåling af undervognen.
Der arbejdes stadig på at renovere siderne til førerhuset.
Beholderne til trykluftbremse er blevet malet.

Flere af arbejdsholdets medlemmer har deltaget i sommerens kørsler som personale.

Se billeder på hjemmesiden www.ohj38.dk

OHJ 24

På grund af sommerferie har arbejdet ligget stille.

september 2007

Nyt fra arbejdsholdene
September 2007

Høng

I en periode på over 14 dage fra sidst i juli frem til 12. august, var hele veterantoget udstationeret først i Kalundborg og derefter Nykøbing Sj. Der var således fred i remisen til en generel oprydning og en mindre ombygning i træremisen. Efter den gamle drejebænk er blevet smidt ud, er der blevet plads til nogle flere lagerhylder.
Der er også blevet tid til at rette den ene af de nye drejebænke op, så den er helt klar til drift.

I stenremisen er opsat en del nye lysarmaturer med kviksølvspærer, så nu er det slut med at gemme sig i krogene.

Efter den seneste hærværksbølge, er der nu opsat overvågningsudstyr på området samt skilte der oplyser om overvågningen. Det ser ud til at virke efter hensigten.

Efter toget kom hjem fra Odsherred, har der været hektisk aktivitet med at få det klar til den næste kørerdag 1/9.

Specielt K 564 skulle have en kærlig hånd, da der var blæst en pakning ud i det ene kraftdamprør. Der skulle skilles en masse ad for at få røret ud og det skulle selvfølgeligt samles igen.
Kedlen blev vasket ud og der var de sædvanlige småskavanker der skulle rettes.

Malerarbejdet udvendigt på Cy 4640 er næsten færdigt og i Cu 4011 arbejdes med at montere de sidste dele efter malerarbejdet indvendigt.

 


Leo monterer renseklappen efter
kedeludvask

 


Kraftdamprøret i fyrbødersiden er
afmonteret

 


Røgkammeret med kraftdamprøret
afmonteret

​​​​​​​


Renoverede lejehuse til den
roterende kost

 

OHJ 24

Malerarbejdet har ligget stille et stykke tid, da det kniber arbejdsholdet at have tid de samme dage.
Der arbejdes med at ordne og rustbeskytte de sidste reservedele.
Byggepladerne har været til forkromning i Odense.

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes i øjeblikket med opmåling og opretning af undervognen. Der skal måles på hjulsæt, akselkasser og akselporte inden bearbejdningen af aksellejerne kan begynde.

Rørhulspladen i kedlens røgkammerende er sat ind på plads. Snart kan arbejdet med at bore nittehuller begynde.

Se billeder af arbejdet, samt fra arbejdsholdets udflugt til Museumsbanen Maribo - Bandholm på www.ohj38.dk

 

oktober 2007

Nyt fra arbejdsholdene
Oktober 2007

Høng

4. oktober 2007

K 564 har været i Nordsjælland for at køre Thomas-tog for Nordsjællands Veterantog. Maskinen kom hjem uden store skavanker, så arbejdet har koncentreret sig om vognene og om indretningen i stenremisen.

Vi har gjort Cu 4011 klar til at blive løftet, da den ene aksel skal skiftes pga. flader på hjulene. Samtidigt er vognens el-anlæg blevet renoveret, så det virker efter hensigten.

Arbejdsholdet har også kastet sig over rystevognen DSB Cxm 4508. Vi overtog vognen fra Mariager - Handest Veteranjernbane i 2003. MHVJ var begyndt at restaurere vognen, men syntes så ikke at den passede sammen med deres privatbanevogne. Vognen har stået i Hvalsø indtil slutningen af juni måned i år. Vognen var fyldt op med sæder og bagagenet der skal bruges i vognen, så den første opgave bestod i at flytte disse ting ud. Sæderne er flyttet på lager og bagagenettene er skilt ad. De ca. 150 dele skal sandblæses og grundmales inden bagagenettene samles igen.
Det er vores plan at fører vognen tilbage som den så ud indvendigt inden der blev indrettet togførerkupe i den ene ende. Dette giver ca. 20 siddepladser mere. Ændringen indebærer også at kakkelovnen skal fjernes og skillevæggen skal flyttes til sin oprindelige placering. Demonteringen af kakkelovnen og den gamle skillevæg er allerede godt i gang.

I 2004 overtog vi vognen DSB Cr 3622 fra MHVJ. Vognen har været i drift på MHVJ frem til 2003 men trænger til en opfriskning indvendigt. Jette har samlet et hold frivillige der ikke tidligere har været med i Vestsjællands Veterantog. Holdet er begyndt på den indvendige opfriskning af vognen Sæderne bliver fjernet og diverse trælister afmonteret. Herefter kan gammel lak slibes af, og vognen kan lakeres indvendigt.

Foruden den indvendige opfriskning, skal undervognen revideres inden vognen kan sættes i drift. Dette indebærer bl.a. at vognen skal løftes så boggierne kan blive efterset.
Udvendigt skal malingen renses af og vognen skal males på ny.
Et professionelt firma har lagt nyt øverste lag tagpap på vognen. Efter anbefaling fra firmaet ligger banerne på tværs af taget, hvor de ellers normalt ligger på langs.

 


Løftetårnet klar ved Cu 4011

 

 


Cxm 4508 pakket ind i presenninger

 


Bjørn, Louise og Marting arbejder i
Cr 3622

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​


Sæder og bagagenet i Cxm 4508

 

Bestyrelsen

Planerne om en vognhal i Høng er blevet mere håndgribelige efter området (syd for stationsbygningen) er blevet målt op af en landmåler. På baggrund af opmålingen har landmåleren lavet en tegning der viser hvor vognhallen skal ligge samt udformningen af sporudfletningen foran. Derefter er hallens hjørner blevet markeret med pæle på området.
Vi håber at få lejeaftale og byggetilladelse på plads inden for den nærmeste fremtid så vi kan begynde at søge fonde om midler til byggeriet.

 


Landmåler Kristian slår pæle i til
markering af vognhallen i Høng

 

OHJ 38 i Kalundborg

På kedlen arbejdes med:

 • fremstilling af de sidste 2 topstøttebolte
 • boring af nittehuller i den nye
      rørhulsplade
 • fremstilling af et drejebeslag så kedlen
      kan drejes rundt

Den ene førerhusside er færdig. Der arbejdes stadig med opmåling af undervognen. Værkstedet er ved at blive ommøbleret så der kan blive plads til en del bolte som Asnæsværket har doneret.
På www.ohj38.dk er der nye billeder og en status rapport fra arbejdsholdet på vej.

OHJ 24

Arbejdet har ligget stille da de kniber arbejdsholdet at finde dage hvor de kan mødes.
Holdet har planlagt en arbejdsdag hvor de sidste reservedele kan blive Dinitrol behandlet.

november 2007

Nyt fra arbejdsholdene
November 2007

Høng

På K 564 er der lavet lidt driftsvedligeholdelse. Der er monteret en ny fødeventil i fyrbødersiden og overhedertermometret er afmonteret og sendt til reparation hos leverandøren.

2 mand fra arbejdsholdet har brugt nogle fridage på at lægge nyt tagpap på resten af de vogne vi hentede i Hvalsø tidligere på året. Det drejer sig om Hd 38 121Hd 38 375 og Cu 4009 (kun underpap). På Cy 4626 er taget i så dårlig stand at man ikke kan gå på det, så taget er dækket med en presenning i stedet.

Cxm 4508 er kakkelovnen og skillevæggen fjernet. Vognen er skubbet ind i stenremisen, da det regnede ind i den, selv om der er en presenning på taget. Taget skal repareres mens vognen står indenfor og samtidigt er vi begyndt at afmontere bremsetøjet.
Den ene ungarske hjælpefjeder (med ophæng) er skåret ud af hovedvangen. Den sad underligt på skrå og det viste sig at være pga. rustansamlinger mellem ophænget og hovedvangen. Den ene nitte var sågar revet over. Ophænget bliver nittet til et nyt stykke hovedvange som efterfølgende bliver svejset i hovedvangen.

Vi har fået afdrejet 2 reserve hjulsæt. Det ene hjulsæt på Cu 4011 bliver skiftet snarest pga. flader på hjulene og et hjulsæt skal skiftes på Cu 4160 pga. slid..

Eh 6762 bliver der malet og sat flere hylder op i det gamle toldgodsrum. Hylderne skal bruges som lagerplads for salgsvarer.

Cr 3622 arbejdes fortsat med at skrabes gammel lak af og afmonterer diverse dele.

Arbejdsholdet var i Holbæk 27/10 for at hjælpe til med ved præsentationen af Vestsjællands Lokalbaners nye LINT - tog. Opgaverne bestod i at stille mad frem, dele ting ud, flytte borde osv.

Arbejdsholdet havde traditionen tro en VSVT stand på den store modelbyttedag i Tømmeruphallen 4/11.

 


Hd 375 før den fik nyt tagpap

 


Jens sømmer tagpap

​​​​​​​


Cxm fylder godt i stenremisen

​​​​​​​


Ophæng til ungarsk hjælpefjeder
klar til at blive nittet

 

 

Vores nye rangertraktor, Rt 2, har et stykke tid stået og ventet på at blive klar til drift. Nu er køleren blevet loddet og baghjulene er afmonteret så der kan sættes nye dæk på.

 


Rangertraktor 2 - International 844

 

OHJ 38 i Kalundborg

På kedlen arbejdes med boring af de sidste nittehuller i den nye rørhulsplade. Det er samtidigt besluttet ikke at lave et drejebeslag til kedlen men i stedet ændre nittebøjlen så den kan drejes rundt i forhold til kedlen.
Den anden førerhusside er næsten færdig.
Opmåling af undervognen er færdig og arbejdet med at fræse nye dele til akselportene er begyndt.
I værkstedet er der lavet plads til 20 paller med boltevarer i tommestørrelse som Asnæsværket har doneret.
Efter anbefaling fra den tilsynsførende, er det blevet besluttet at afdreje kobbel- og drivhjulsættene, så de er helt "friske" når de monteres i undervognen. Arbejdet udføres i Asnæsværkets store drejebænk.
På www.ohj38.dk er der nye billeder bl.a. af hjulafdrejningen.

OHJ 24

Arbejdet på lokomotivet ligger stadig stille da det kniber arbejdsholdet at finde dage hvor de kan mødes i Nykøbing Sj..
Holdet har Dinitrol-behandlet de sidste reservedele til OHJ 24. I bunken af dele, var der også ting der hørte til andre køretøjer. Disse dele bliver tilbudt til de foreninger der har pågældende køretøjer.
Blandt reservedelene til OHJ 24 er bl.a. topstykker, cylinderforinger og stempler.

december 2007

Nyt fra arbejdsholdene
December 2007

Høng

På K 564 er kedlen blevet vasket ud.
Overhedertermometret er kommet retur fra reparation hos leverandøren, men er ikke blevet monteret endnu.
På bagsejlet mellem lokomotivets tag og tenderen er der lavet nogle forbedringer, så det er lettere at monterer.

Cxm 4508 har stået inden i stenremisen den sidste måneds tid mens taget på vognen er blevet repareret. Den fylder så meget i remisen, at det er lettere at gå gennem vognen end at komme forbi den. Det betyder selvfølgeligt også at arbejdsforholdene i remisen er trange for tiden.

Inden reparationen af taget og spærene gik i gang, er vognkassens sider blevet trukket ind på plads v.hj.a. nogle stænger rundjern som går på tværs af vognen. Vognkassen var også ekset lidt på langs, så den er blevet trukket på plads ved et par store nikketaljer. Senere skal vognen have en indvendig jernafstivning i stil med afstivningen i Cu 4130 og så bliver rundjernene fjernet igen.

Taget og gulvet i vognen er nu blevet repareret og der arbejdes med at reparere spærene.
Al den hamren og banken på vognen har den sidegevinst, at en masse løs maling drysser ned. Det maling der ikke ryger ned af sig selv, er vi ved at også fjerne.

Neden under vogne er alt bremsetøjet blevet afmonteret så vi kan renovere det med nye bolte og bøsninger. Rør og beholdere samt den gamle styreventil til trykluftbremsen er blevet fjernet. Senere skal noget nyt monteres.
Dampvarmerøret er også skåret ned. Der skal monteres et nyt rør på en ny placering, så det bliver lettere at lave rørføringen til de nye dampvarmeradiatorer.

Eh 6762 er det indvendige malerarbejde færdigt

 


Cxm 4508 i Høng remise

 


Cxm 4508 indvendig.
13. november 2007

​​​​​​​


Carl Otto reparerer taget på
Cxm 4508

 

OHJ 38 i Kalundborg

på Asnæsværket i Kalundborg
Arbejdsholdet er færdigt med at bore nittehuller til den nye rørhulsplade. Der mangler således kun en mindre ombygning af nittebøjlen for at rørhulspladen kan nittes i.
På undervognen arbejdes med opmåling af de nye dele til akselportene: stillekiler, mellemstykker etc.
Ombygningen af lanternerne til diodelys er næsten færdig.
De boltevarer Asnæsværket har doneret, er lagt på plads i de nye hylder.

Afdrejningen af løbefladerne på driv og kobbelhjul har drillet en hel del pga. nogle meget hårde pletter i overfladen. De hårde pletter skyldes lokal hærdning når lokomotivet bremser. Drejeplatterne blev slået i stykker når de hårde punkter passerede værktøjet. Efter en del eksperimenter, er der fundet en plattetype der kan bruges til den første spån og derefter skiftes til en anden type og bearbejdningen gøres færdig.

Se mere: www.ohj38.dk

2006

juni 2006

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2006

Høng

Der bliver i øjeblikket arbejdet på at male
CU 4011 indvendigt. Arbejdet er så langt at sæderne er blevet monteret igen, men der mangler stadig bagagenet og skydedøre i kupeerne.

På CU 4130 (cafevognen) er arbejdet med at udskifte træværk og beklædning på den ene side af vognen afsluttet og vognkassen er opmalet udvendigt. Der er også skiftet en af bærefjedrene.

På CY 4640 er skiftet en evolutfjeder i den ene "Ungarske hjælpefjeder".

Der arbejdes også på K 564, se omtalen her.

Med til de tilbagevendende opgaver omkring veterantoget er græsklipning ved remisen og oprydning efter kørsler.

 


DSB K 564 i Kirke Eskildstrup

 


Jan maler Cu 4011 udvendigt

 


Carl Otto maler Cu 4011 indvendigt

 


Jan slår græsset ved remisen

 


Ornamenter på CU 4160

 

OHJ 38

På www.OHJ38.dk kan ses billeder fra arbejdet.
Arbejdet skrider godt fremad og i den seneste tid er der arbejdet med følgende:

 • Den nye rørhulsplade til kedlens røgkammerende er prøvemonteret.
 • Generatoren til belysningen er færdig og prøvekørt med belastning.
 • Undervognen er renset og klar til maling
 • Smøringen af de forreste fjederstifter er ændret til fedtsmøring
 • Den nye askekasse er svejset færdig.
 • Den nye samlekasse til overhederen er svejset færdigt.
 • Løberhjulsættene er næsten færdige til montering. Her mangler kun smørerpuder.
juli 2006

Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2006

Høng

Her er den forløbne måned gået med

 • at rette de småting der er dukket på K 564 i løbet af de første kørsler
 • maling af CU 4011 udvendigt
 • diverse arbejder langs med Gørlev-strækningen

K 564 har opført sig pænt på de første køredage. På de tog der er kørt indtil nu, har vandforbruget ligget på ca. 1m3 på 12 km kørsel. Dvs. at tenderen har rigeligt vand til at kører hele dagen Slagelse - Gørlev uden vandtagning.Sandingsanlægget til baglænskørsel blev færdigt et par dage før den første driftsdag Slagelse - Gørlev. Det virker fint og der er god brug for det pga. græs på skinnerne.Det har været nødvendigt at skifte et par pakninger hist og her, og cylinderens udblæsningsventiler har været afmonteret og renset. Ledningerne til 3 af lanternerne er blevet renoveret.CU 4011 er malet færdigt udvendigt på vognkassen. Nu mangler kun endeperronerne.Gørlev-sporet

I sidste øjeblik gav Banedanmark lov til at kører på sporet mellem Høng og Gørlev. Dette betød så at et talstærkt hold måtte i gang med beskæring ved et par overkørsler, oprensning af rilleskinner samt montering af nye skilte ved overkørslerne.

 


Jens ordner ledningerne til
lanternerne

 


Det nye sandrør til baglæns kørsel

 


Sandkassen til baglæns kørsel

​​​​​​​


Aga-lanterne med el-lys

 

OHJ 38

Den nye overhedersamlekasse er ved at blive fræset efter at svejsearbejdet er færdigt. Det nye stykke rundkedel er blevet svejset i.

Se billeder fra arbejdet på www.ohj38.dk

august 2006

Nyt fra arbejdsholdene
August 2006

Høng

Den forløbne måned har været meget hektisk mht til kørsler, 14 kørerdage er det blevet til.
Sidste uge i juli kørte veterantoget således 5 dage i træk.
Det har sat sit præg på arbejdsholdene hvor de fleste har været aktive som personale på kørslerne.

De få dage veterantoget har holdt stille, har der været meget travlt for at få klaret driftsvedligeholdelsen og forberedelserne til kørslerne.
Efter kørslerne i Odsherred, hvor K 564 var væk hjemmefra i 10 dage, måtte et par mand arbejde ekstra for at få klaret vedligeholdelsen, inden afgang mod Odense d. 17. aug 2006.

Som nævnt ovenfor, er det hovedsagligt driftsvedligeholdelse på K 564 og vognene der er arbejdet med.

Driftsvedligeholdelsen på K 564 har bl.a. bestået i:

 • efterspænding eller udskiftning af utætte pakninger
 • efterspænding af kiler ved hjullejer og i gangtøj
 • udvask af kedlen flere gange
 • reparation af askekassetræk
 • eftervalsning af et par utætte overhederrør

Nogle af opgaverne er lige til at gå til mens andre kræver at der først adskilles en hel del.
Udvask af kedlen tager 3-4 mand en hel aften, hovedsagligt pga. de mange gnistfangere i røgkammeret, som først skal afmonteres og siden sættes på plads igen.
For at valse rør skal halvdelen af risten tages ud og derefter lægges på plads igen.

I forbindelse med kørslerne, har arbejdsholdet har også været med til at købe salgsvare til cafevognen samt oprydning efter kørslerne.

Der er også blevet tid til at rydde op i en den ene side af stenremisen, som forberedelse til opstilling af vores "nye" store fræsemaskine. En gammel shaper og en slibesten er flyttet ud af remisen. Senere skal en fræsemaskine flyttes ud og en drejebænk skal have ny plads.

 


DSB K 564 kører ud af slagelse
mod Korsør bag
DSB MY 1135 og
DSB PR 908, 17/8-2006

 


Ilden tændes op efter K-maskinens
passage af Storebæltstunnelen,
17/8-2006

 

OHJ 38

Se billeder på www.ohj38.dk

På kedlen er det nye stykke hæftet op for opmåling. Samtidigt har Klaus Østen lavet sammensvejsning af gamle og nye pladestykker til de krævede bøjeprøver.

Kedelarbejdet skrider således godt fremad. Der er således nu fremstillet en ny rørhulsplade og en ny overhedersamlekasse og vi har fået rør til overhederelementerne i en super stålkvalitet.

Vi har lånt rivaler og snittappe til topstøtteboltene hos DSB Museumstog i Roskilde.

Der er skåret materialer til fremstilling af nitterne til røgkammerets rørhulsplade.

Knud og Flemming er i gang med at afrense driv og kobbelhjul for gammel maling.

september 2006

Nyt fra arbejdsholdene
September 2006

Høng

K564   Som omtalt på nyhedssiden, brændte et af aksellejerne på tenderen af under kørslerne ved Jernbanemuseet i august. 

 
Bageste aksel afmonteret

 


Bageste aksel afmonteret

Maskinen blev forsigtigt transporteret hjem og lejet repareret igen i ugen efter. Kørslen til Jan Erik og Jettes bryllup kunne således gennemføres, men lejet varmede stadigt. Lejet blev skilt ad og det viste sig at det været på nippet til at brænde af igen. Det var altså nødvendigt med en gennemgribende undersøgelse af tenderen og lejet. Vi måtte derfor sige nej til en forespørgsel om kørsler midt i september, da vi ikke viste hvornår maskinen ville være klar igen.Maskinen og tenderen blev skilt ad, så tenderen kunne løftes. Dette var nødvendigt for at det bageste hjulsæt på tenderen kunne tages ud. Da hjulsættet var taget ud, kunne akselporte osv. måles op. Disse opmålinger afslørede ikke nogen fejl.

De forskellige undersøgelser viste at maskinen og tenderen løb lidt skævt i forhold til hinanden. Dette kunne skyldes at fjedrene i trækkassen ikke var lige kraftige, så en prøvebelastning blev gennemført. Jens fremstillede en Storm P. opstilling i pressen og det var tydeligt at den ene fjeder var væsentligt kraftigere end den anden. Vi har derfor fundet to andre fjedre frem, som passer med specifikationerne i LON tabellen (DSB`s reservedelskatalog). Disse viste sig at bære ens ved en prøvebelastning.

Hjulsættet var 16/9 på Asnæsværket i Kalundborg, hvor arbejdsholdet omkring OHJ 38, drejede lejesølen af. Der var kommet riller i den, da lejet brændte af første gang, men efter afdrejningen er sølen fin igen.

 


Prøvebelastning af fjedrene til
tenderens trækkasse

 


Magnetoflux-prøve på
tenderakslen

 


Udboring af tenderlejet

Tirsdag 19/9 blev akslen undersøgt for revner ved hjælp af den såkaldte Magnetoflux metode. Emnet der skal undersøges males først med hvid spraymaling, så der er den bedste baggrund for undersøgelsen. Derefter holdes en kraftig elektromagnet på emnet. Så sprøjtes der en blanding af petroleum og jernfilspåner på emnet. Hvis der er revner i emnet vil der fremkomme et særligt kraftigt magnetfelt på stedet, som vil samle jernfilspånerne omkring revnen. Disse undersøgelser afslørede heldigvis ingen revner i akslen.

Det afbrændte leje er støbt på ny og bearbejdet til lejesølens nye diameter.

Det er også udført lidt vedligeholdelse på lokomotivet; vi har en liste med "hængepartier" fra køresæsonen, hovedsagligt småting (f.eks. utætte pakninger) der skal ordnes inden lokomotivet skal køre næste gang.

 

"Ny" fræsemaskine   Fra det nu lukkede lærlingeværksted på DSB`s Centralværksted i København har vi overtaget en fræsemaskine der er næsten dobbelt så stor som den vi havde i forvejen. Fræseren hentede vi på Cvk for noget tid siden, men først nu er der blevet tid og plads til at stille den op i vores værksted.

Maskinen er af mærket Cincinnati, type 3 MI, bygget midt i 1950`erne på firmaets hollandske fabrik. Denne fræser har så store vandringer på bordet, at bl.a. bearbejdning af aksellejer vil kunne laves på den.

Siden vi hentede den, har fræseren har stået på en lille trojle i træremisen. Vognmanden satte fræseren af på troljen med lastbilkranen. Det var derfor let nok at køre den ind i værkstedet, men at løfte fræseren ned krævede lidt hovedbrud. Den vejer nemlig 3 tons og svingkranen ved "fræserpladsen" må løfte beskedne 250 kg. Opgaven blev dog løst med et kraftigt 3-ben og den store talje. Forinden var den "gamle" fræser flyttet lidt væk. Denne er nu løftet op på troljen, så den kan starte på transporten til den nye ejer.

 


Den gamle fræser anbragt på
troljen ved hjælp af trebenet

 


Den nye fræser på plads i
værkstedet

 

OHJ 24

Afrensningen af ødelagt maling er færdigt udvendigt og arbejdsholdet er begyndt at grundmale lokomotivet.

OHJ 38

Se billeder på www.ohj38.dk
De krævede bøjeprøver af sammensvejsningen mellem ny og gammel kedelplade, blev udført 4/9 og godkendt af den tilsynsførende. Svejsearbejdet på det nye stykke rundkedel kunne således gå i gang med det samme og bliver færdigt i nær fremtid.

Undervognen er renset af og gjort klar til at blive malet. Der blev dog fundet et dårligt stykke plade i rammevandkassen som skal udskiftes først.
I forbindelse med rengøringen af rammen, fandt arbejdsholdet et lille område i fyrbødersiden hvor materialet var væsentligt anderledes end resten. Det drejer sig formentligt om resterne af et projektil fra flyangrebet som lokomotivet var udsat for i oktober 1944. I rundkedlen sidder også 4 nitter i fyrbødersiden på steder hvor de ikke umiddelbart gør gavn. Dette drejer sig formentligt om reparationer efter skudhuller fra samme angreb.

Driv og kobbelhjul er renset af og ved at blive malet. Samtidigt arbejdes der på at korte de nye kedelrør af på længde.
Samlekassen til overhederen er næsten færdig. Der mangler at blive svejset et par små "sidekasser" på til de yderste elementer.

Efter en del eksperimenter, er udformningen af lyskilden i frontlanternerne fundet. I stedet for det oprindelige gaslys i visse af lanternene og el-pære i de øvrige, vil lyskilden i den enkelte lanterne bestå af 4 lysdioder. Disse bliver anbragt så man ikke lægger mærke til dem. Fordelen ved lysdioderne er meget lang levetid, lavt strømforbrug og samtidigt bliver de ikke ødelagt af rystelserne.

oktober 2006

Nyt fra arbejdsholdene
Oktober 2006

Høng

K 564 Arbejdet med at reparere det afbrændte leje på tenderen, kom et godt stykke nærmere afslutningen sidst i september. Tirsdag 26/9 blev den bageste aksel monteret på tenderen igen og tirsdag 3/10 blev tenderen og maskinen samlet igen. Forinden var der monteret andre fjedre i trækkassen og trækstangen mellem maskine og tender var blevet ændret lidt, så der er blevet lidt større afstand mellem stødpuderne på maskine og tender.

Inden vi kører en prøvetur for at se om lejet er OK er der en del vedligeholdelse og andre opgaver der skal udføres. Nogle opgaver er i gang eller færdige, nemlig:

 • Cylindersmørerapparatet har været afmonteret og fået nye pakninger.
 • Kraftdamprøret til venstre cylinder er afmonteret. Der skal nye pakninger i mellem røret og cylinderen og mellem røret og overhedersamlekassen.
 • Udvask af kedlen.
 • 3 kedelrør er blevet eftervalset.
 • Fyrbødersidens injektor er blevet syret ud.
 • Ledningen til forreste nederste frontlygte er trukket i et rør for at undgå skader på ledningen.
 • Førerhusets sidevinduer er monteret færdigt.
 • Førerrummets bagsejl er ved at blive repareret.

Vognene Der er også udført noget vedligeholdelsesarbejde på driftsvognene: På Eh 6762 udskiftes de af de udvendige beklædningsbrædder som er af fyrretræ. I stedet er monteret renoverede brugte teaktræsbrædder. På Cu 4130 er også skiftet enkelte beklædningsbrædder.

"Park og vej" Denne integrerede del af arbejdsholdet har også været i gang. Ud over den tilbagevendende græsklipning, er der fældet et par træer rundt omkring på området. Grenene skal hugges til flis, som skal bruges rundt omkring på området.

I opholdstuen er der opsat flere hylder for at få plads til diverse bøger og mapper.

 


Eh 6762 med bye brædder
i beklædningen

 


Dele til fyrbøderens injektor

 


jimmy renser pakfladen til
kraftdamprøret

 


Leo fremstiller pakninger til
cylindersmøreapparatet

​​​​​​​


Jan Erik arbejder med
frontlanternen

​​​​​​​


Carl otto skærer en møtrik på
Eh 6762

 

OHJ 24

Der arbejdes stadig med at grundmale lokomotivet. Det har voldt nogle kvaler da grundmalingen er meget tyktflydende. Almindelige rørepinde knækker således under forsøget på at omrører malingen og håndtaget på malerrullerne bukker når malingen skal rulles ud.

Reservedelene til lokomotivet har også stået i remisen i Nykøbing Sj. og har her været udsat for vejrliget. Delene er nu pakket sammen og bliver snarest flyttet til Asnæsværket. Her er der meget velvilligt stillet plads til rådighed, så delene kan tørre. Efterfølgende vil arbejdsholdet rustbeskytte delene med Dinitrol og disse bliver så flyttet til et nyt opbevaringssted.

OHJ 38

www.ohj38.dk

Det nye stykke plade er nu svejset færdigt i rundkedlen. Der mangler endnu et par ting på kedlen, før den nye rørhulsplade bliver nittet i. Det er meget lettere at komme ind i kedlen nu end når pladen er nittet i. Materialet til nitterne er savet ud, men der er ikke slået hoveder på endnu.

Arbejdet med at korte af de nye kedelrør er næsten færdigt, så disse kan snart presses i facon.

Malerarbejdet på driv og kobbelhjul er også næsten færdigt.

Til gengæld er arbejdet med rammevandkassen grebet om sig, da tykkelsesmålinger viste pladetykkelse ned til 2 mm. Derfor skal hele låget på rammevandkassen skiftes.

Ude under røgkammeret skal der også skiftes et stykke af en rammeafstivning, ligeledes på grund af tæring.

november 2006

Nyt fra arbejdsholdene
November 2006

Høng

I slutningen af oktober, måtte arbejdsholdet bruge en hel del tid på at skifte de ruder i remisen, der blev smadret ved hærværket samt på at rydde glasskår op. Ærgerligt at der går tid fra arbejdet med veterantoget, men en glarmesterregning er heller ikke sjov. Udendørs er de fældede træer hugget op til flis, som derefter er fordelt rundt om stenremisen som ukrudtforebyggelse.

K 564 Sikkerhedsventilerne har været adskilt og er blevet slebet. I den ene blev fjederen skiftet og vi har åbenbart ramt rigtigt, for den forskrækkelige summen der kom fra sikkerhedsventilerne omkring 11 kg/cm2 er forsvundet. Vi har været nødt til at skifte adskillige pakninger rundt om på lokomotivet. Ved revisionen blev der i stor udstrækning anvendt et moderne pakningsmateriale som erstatning for asbestholdigt pakningsmateriale. Det moderne materiale bliver brugt til at tætne for damp i industrien, men har desværre vist sig ikke at kunne holde til driftsbetingelserne visse steder på vores damplokomotiv. Vi har fundet et par stykker Klingerit nederst i gemmerne og disse er taget i anvendelse hvor det moderne har givet op. Vi har fra Klinger Danmark fået anbefalet et pakningsmateriale lavet af grafit med indlæg af rustfrit stål. Dette materiale vil blive afprøvet et sted hvor pakningen er nem at skifte hvis det ikke kan holde.

 


Fjedre til sikkerhedsventilerne
på K 564

 


Slibning af sikkerhedsventilerne
på K 564

​​​​​​​


Tenderlejet bliver boret ud i den
nye fræser

​​​​​​​


Leo polerer akselsølen
på tenderen

De forskellige vedligeholdelsesarbejder, der skulle laves inden "lejeprøvekørslen", var færdige så vi kunne fyrer lokomotivet op onsdag 8. november og kører torsdag 9. november. Om onsdagen blev sikkerhedsventilerne indstillet og lokomotivet kontrolleret for utætheder ved diverse rørsamlinger osv. Torsdag kørte vi så af sted mod Tølløse med den normale vognstamme på slæb. Undervejs blev lejerne kontrolleret flere gange og alt var i orden. Optimismen var således stor. I Tølløse blev ØSJS 6 rangeret ind i toget, så den kunne blive trukket med til Høng. På tilbagevejen kunne vi konstatere at det formastelige tenderleje varmede igen. Optimismen blev således vendt til skuffelse.

En anden ting der arbejdes på, er instrumentbelysningen i førerrummet. Dette skal være klar til kørslerne i december
 


Jan og Jan Erik aftaler
placeringen af instrumentlyset

Vel hjemme igen blev lejet skilt ad. Det har vi efterhånden fået taget på, med en nyudviklet metode, så lejet kan skilles ad uden at tenderen skal løftes. Smørepuden havde taget skade af varmen og lejepanden viste tegn på slid men den var ikke brændt af. Vi har alligevel valgt at støbe lejet om pga. sliddet. Samtidigt kan vi ændre smørekanalerne i lejet til en bedre model. Akselsølen er samtidigt poleret helt blank og smørepudens konstruktion skal undersøges meget nøje.

Vognene Der arbejdes stadigt med at skifte beklædningsbrædder på flere af vognene.


Carl Otto er ved at lime et
hjørnestykke til beklædningen
på Eh 6762

 

 


ØSJS 6 rangeres hen på K 564
i Tølløse 9/11-2006

 

 

OHJ 38

Der arbejdes i øjeblikket med at male både hjulsæt og undervogn.

Det nye stykke plade til rammeafstivningen under røgkammeret er blevet monteret og der arbejdes på det nye låg til rammevandkassen.

De nye kedelrør er blevet kortet af på længde og de stykker der er kortet af bliver svejset sammen for at give de sidste rør der skal bruges.

På det nye stykke rundkedel er der svejset flanger på til fødeventilerne.

Se nye billeder på www.ohj38.dk

OHJ 24

Arbejdet med at grundmale lokomotivet går fremad, men er ikke færdigt endnu.

Arbejdsholdet er også i gang med at flytte og Dinitrol-behandle de resterende reserve dele.

 


OHJ 24 foran remisen i
Nykøbing Sj., 17/9-2006

 


OHJ 24 grundmales 17/9-2006

 

december 2006

Nyt fra arbejdsholdene
December 2006

Høng

K564

Arbejdet har koncentreret sig om at få løst problemet med det venstre bageste tenderleje der blev ved med at varme. Efter prøveturen 9/11 der viste at problemet ikke var løst, blev lejet støbt om nok en gang. Bærefladen blev ændret så lejet hviler på en større flade. Samtidigt fik olietilgangen fra overlejet en bedre placering.
Vi kørte så en ny prøvetur 8/12 og problemet viste sig at være løst. Det var jo glædeligt, dels pga. juletogene 16 og 17/12 mellem Holbæk og Nykøbing Sj. men også fordi der er brugt meget tid og energi de sidste 3½ måned på at få løst problemet. Juletogene, hvor vi kørte 430 km i løbet af weekenden, blev gennemført uden problemer med lejet.
I tiden op til juletogene blev instrumentbelysningen i førerrummet lavet færdigt og maskinen fik nye bremseklodser.

 


Jens smører forløberen på K 564
inden prøveturen 8/12-2006

 

OHJ 38

Arbejdet med at grundmale rammen i den friske grønne farve er næsten færdigt. Senere skal rammen males i en farve der er mere normal for et dansk damplokomotiv.
Lejepanderne er afmonteret fra de 8 hovedlejer. De bliver, sammen med kobbelstangslejerne, sendt til et eksternt firma for udstøbning med hvidtmetal.
De små kedelrør er svejset færdigt og arbejdet med at korte de store af på mål er begyndt. Når det er færdigt, skal der også her svejses stumper sammen til de sidste rør.
Rangertrinnene på rammens forende er blevet afmonteret så de kan blive ordnet for rustansamlinger. Håndtagene ved rangertrinnene er ligeledes afmonteret. Der skal laves en forstærkning hvor håndtagene er monteret på fodpladen.
Slidpanderne i akselportene for de 8 hovedlejer skal også fornyes; materialerne til dette er bestilt.  

 


Peter og Jørgen ved for- og
bagløberne til OHJ 38

 


Reoler med dele til OHJ 38

​​​​​​​


Rammen til OHJ 38 er ved at
blive grundmalet

 

www.ohj38.dk

Vognene i Høng

I Eh 6762 er der ændret lidt på køjerne i det store rum, så der bliver mere plads til barnevogne osv. I dagene op til julekørslerne arbejde Jan Erik og et par tilkaldte hjælpere hårdt for at få etableret lys i vognene. El anlægget i vognene er nogenlunde intakt, men dynamoerne under vognene er ikke koblet til. Derfor blev vognene forbundet indbyrdes med nye aftagelige kabler. Disse havde så forbindelse med et par akkumulatorer placeret i Eh 6762. Akkumulatorerne kunne så lades op af vores transportable el-generator. Ordningen virkede fint, lyset er tilpas søvnigt.